Artikel

Telenet werkt aan veilig en ergonomisch ingerichte bedrijfsvoertuigen

Telecommunicatiebedrijf Telenet wil haar field technici veilige en ergonomische voertuigen aanbieden. Dit komt immers niet alleen het welzijn van de werknemers tegemoet maar ook de productiviteit ten goede. Een deel van het beleid rond verkeersveiligheid werd met behulp van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Securex uitgewerkt.

Een gezonde en veilige tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking

Een optimale afstemming tussen de werknemer en de job cruciaal is voor een duurzame tewerkstelling. Daarvan is men ook bij Mariasteen overtuigd. In deze beschutte werkplaats staat dan ook de mens en niet het product centraal. Het zoeken naar deze optimale afstemming gebeurt in het Ergolab.