Artikel

Jobbehoud: een uitdaging voor de toekomst

In België ontvangen ongeveer 300.000 mensen een uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan een jaar). Nooit voorheen was dit cijfer zo hoog. Ondanks de vele voordelen van een beleid voor jobbehoud en socioprofessionele re-integratie zijn er momenteel maar weinig initiatieven op dit vlak. De Société scientifique de santé au travail (Ssst) en de Association scientifique de médecine d’assurance (ASMA) besloten het probleem te bestuderen.

Diversiteit bij Tower Automotive

Ook bij Tower Automotive zijn ze ervan overtuigd dat diversiteit loont. In de opstartfase ging het echter evenmin om een structurele beleidskeuze. Door de snelle groei van de onderneming en de krapte op de arbeidsmarkt was Tower genoodzaakt om verschillende nationaliteiten aan te werven. Vandaag trekt het bedrijf resoluut de diversiteitskaart, wat tot een boeiende mix leidde op alle hiërarchische niveaus.

Een diversiteitsbeleid is geen eenheidsworst

We leven in een steeds diverser wordende maatschappij, een evolutie waar ook organisaties en bedrijven mee geconfronteerd worden. Recent hebben enkele instanties publicaties uitgebracht over het uitwerken van een diversiteitsbeleid. Trivisi, binnen de Administratie Werkgelegenheid van de Vlaamse Overheid, heeft kritische succesfactoren van een diversiteitsbeleid opgelijst. De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en het Ondernemersplatform hebben goede praktijken gebundeld uit resp. de openbare en de privésector.