Wetgeving

Wijzigingen voor de bijscholing van hulpverleners

Het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners (BS van 10 april 2014) wijzigt enkele bepalingen omtrent de bijscholing van hulpverleners.

Aanpassingen regelgeving lichte ongevallen

In het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014 verschenen twee besluiten die de toepassingsmodaliteiten van het concept ‘licht ongeval’ in de reglementering over arbeidsongevallen, eerste hulp en het jaarverslag van de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk integreren.

KB Eerstehulpverlening: krachtlijnen

Eind 2010 is een vernieuwd KB eerste hulpverlening verschenen. Het Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010. Het trad in werking op 1 januari 2011.

Medicijnen in de verbanddoos?

Veel ondernemingen hebben steeds een voorraadje medicijnen in huis om werknemers het hoofdpijn, maag- en darmklachten  of andere ongemakken te helpen. Maar is dit wel in lijn met de regelgeving rond eerste hulpverlening?