Artikel

Richtlijnen voor hartreanimatie

In het kader van de Internationale Dag van de Eerste Hulp op 10 september heeft de RTBF verslag uitgebracht over de aanpassing van de aanbevelingen voor mond-op-mondbeademing naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. Die aanbevelingen zijn afgestemd op de richtlijnen van de Europese Reanimatieraad (European Resuscitation Council - ERC). In Frankrijk bestaat de app Sauv Life, een platform voor burgers-hulpverleners.

Waterstoffluoride en EHBO

Waterstoffluoride is een bijtend product dat ernstige verwondingen kan veroorzaken. Wie met dit zuur werkt, moet er dus steeds – ook na of tijdens verdunning – uiterst voorzichtig mee omspringen. Dit artikel is een leidraad mocht er toch eerste hulp nodig zijn.

Persoon in nood! Helpen of niet helpen? That’s the question.

Veronderstel dat u op de werkplaats geconfronteerd wordt met een persoon in nood. Wat te doen? Helpen of de andere kant opkijken? Vanuit ethische overwegingen is deze vraagstelling zeker laakbaar. Maar in de praktijk knaagt een angstgevoel erg aan de hulpbereidheid van de omstaanders, want wat gebeurt er wanneer ik iets tijdens deze hulpverlening mispeuter? Ben ik hiervoor aansprakelijk of niet? Dit artikel gaat even nader in over de juridische aspecten van deze verscheurende probleemstelling.

Vind de ideale eerstehulpverlener(s) in uw bedrijf

De werkgever is verplicht binnen zijn bedrijf een of meerdere hulpverleners aan te stellen. Wat impliceert dit precies en hoe kan men de juiste persoon (personen) kiezen om deze taak te vervullen? Om op die vragen een antwoord te krijgen, sprak PreventFocus met Sylvie Libotte, verantwoordelijke voor de kwaliteit van de EHBO-opleidingen bij het Belgische Rode Kruis. 

AED's niet overal een doordachte aankoop

In het kader van zijn masterproef onderzocht dr. Mouloud Kalaai, arbeidsgeneesheer bij de externe preventiedienst Mensura, de noodzaak van een Automatische Externe Defibrillator (AED) in het bedrijf. Zijn opvallendste conclusie luidt dat de aanschaf van een AED vaak ondoordacht gebeurt. 

Toezicht en redding tijdens werken in een besloten ruimte

Het komt regelmatig in het nieuws: een werknemer raakt in de problemen in een besloten ruimte en de collega die hem te hulp schiet ook. Het is dan ook heel belangrijk dat de reddingsploegen op de hoogte zijn van de geldende wetgeving voor noodsituaties in besloten ruimten.

Hulp voor de eerstehulpverleners in bedrijven

Guy Pelsmakers, psycholoog gespecialiseerd in slachtofferhulp, is door zijn beroep erg geïnteresseerd in de problematiek van de psychologische opvolging van de eerstehulpverleners die iemand hebben moeten helpen op de werkvloer. Volgens hem voelen de eerstehulpverleners zich vaak machteloos om de emotionele gevolgen van een echte interventie de baas te kunnen. Hij vindt dan ook dat naast de technische opleiding een cursus ‘psychologische ondersteuning’ nodig is. Hoe ziet hij de zaken? Welke ondersteuning bedoelt hij? PreventFocus luisterde naar zijn argumenten.

Een defibrillator op het werk: van levensbelang

De overheid moedigt de plaatsing en het gebruik van automatische externe defibrillatoren aan en wil ze zo laagdrempelig mogelijk houden. Veel mensen hebben echter nog heel wat vragen over wie de toestellen mag gebruiken en hoe ze werken.

Mag de interne verpleegster de externe dienst bijstaan?

Indien een onderneming het verplichte gezondheidstoezicht uitbesteedt aan een externe dient, terwijl er intern een bedrijfsverpleegster in dienst is, mag deze verpleegster dan de externe arbeidsarts dan bijstaan in het kader van het gezondheidstoezicht?

Automatische Externe defibrillator

Het invoeren van AED voor eerstehulpverlening op het werk is een goede zaak. Maar wat met de werking, het gebruik, wettelijke aspecten en aansprakelijkheid.