Onderzoek

Het psychologisch contract, een belangrijke speler op het burn-outveld

Rond burn-out is in 2021 al heel wat te doen geweest. Zo kwamen onderzoekers van de UGent en Antwerp Management School dit jaar op de proppen met antwoorden op de vraag ‘wat na een burn-out?’, en houdt men zich binnen de VUB bezig met de invloed van beweging, zitgedrag en voeding op het burn-outrisico. Daar komt nu weer een belangrijke conclusie bij van drs. Safâa Achnak (VUB): een psychologische contractbreuk kan leiden tot burn-out.

Rapport van project over vroegtijdige waarschuwingssystemen van werkgerelateerde ziekten

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseerde een groot onderzoeksproject waarin deskundigen en beleidsmakers uit heel Europa samengebracht werden om de waarschuwings- en bewakingsbenaderingen voor de vroegtijdige opsporing van nieuwe risico’s en werkgerelateerde ziekten te onderzoeken. Het agentschap publiceerde onlangs het rapport van dit project.

Hoe culturele diversiteit binnen welzijnsbeleid succesvol aanpakken

Een Europese studie besluit dat de rol van leidinggevenden uitermate belangrijk is voor interculturele efficiëntie. Het blijkt dat de leiderschapsstijl die welzijn bevordert, samenvalt met efficiënt beheer van culturele diversiteit. Een efficiënt welzijnsbeleid in een cultureel diverse werkomgeving  moet verschillende standpunten aanvaarden en moet de mogelijkheid bieden om de basiskennis aanzienlijk uit te breiden om alternatieve beslissingen en probleemoplossingen mogelijk te maken. In het rapport worden ook een aantal aanbevelingen gedaan.

Toolboxen op de werf

Op bouwwerven zijn toolboxen goed ingeburgerd om werknemers te informeren en te laten praten en meedenken over hun veiligheid en gezondheid op het werk. De organisatie in de praktijk is niet altijd makkelijk. Het project toolboxlab.eu peilde naar de struikelblokken en behoeften van de mensen op het terrein. De resultaten worden gehanteerd voor het uitwerken van een aangepaste cursus en ondersteunend materiaal.

Contracteranto

In verschillende sectoren waar gewerkt wordt met contractors blijkt de communicatie niet steeds zonder problemen te verlopen. Vreemde werknemers verstaan vaak de instructies niet omdat ze de taal niet spreken. 

TOOLBOXLAB - Toolboxmeetings op de bouwwerven laten (her)leven

TOOLBOXLAB ontwikkelde een gratis, vierdaags opleidingsprogramma (incl. online platform), dat in een eerste fase werd uitgetest in de Belgische bouwsector. Op basis hiervan werd de opleiding dan verder uitgerold naar Roemenië, Bulgarije en Turkije. 

 

 

Serious Safety Game

Het Serious Safety Game wil de kennis en vaardigheden van jongeren in de logistieke sector met betrekking tot veilig en gezond werken versterken door middel van nieuwe leermethoden.

Contracteranto

Europees onderzoeksproject dat voor een aantal sectoren de belangrijkste veiligheidsgerelateerde termen en uitdrukkingen in kaart brengt en vertaalt naar een aantal Europese talen.

Evaluatie van chemische risico’s in Franse KMO’s

Het Franse Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) vroeg aan het opiniepeilingsinstituut IFOP een onderzoek uit te voeren naar de kennis en informatie inzake chemische risico’s en de chemische risico-evaluatie in Franse bedrijven met minder dan 50 werknemers.

Participatie van de werknemers verbetert de veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk

Bedrijven hebben de de wettelijke en morele plicht om samen te werken met hun werknemers aan de verbetering van de gezondheid en de veiligheid op het werk. Maar het gaat om meer dan een verplichting. De interactie die ontstaat tussen de medewerkers van een bedrijf leidt immers ook tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden en de productiviteit. In de UK onderzocht de Health and Safety Executive (HSE) wat de meest doeltreffende benaderingen zijn om te komen tot een participatie van de werknemers.