Goede Praktijk

Lekker beschermd

Veilig werken kan pas echt een bedrijfscultuur worden wanneer alle personeelsleden hun steentje bijdragen. Een veiligheidsbeleid moet daarom verder gaan dan het verplichten van het dragen van beschermingsmiddelen en het controleren van de veiligheidsvoorschriften. Veilig werken houdt ook in dat werknemers bij de dagdagelijkse handeling die ze uitvoeren even nadenken of het niet veiliger kan. Een valpartij is immers snel gebeurd. Om werknemers daarvan bewust te maken, kan een algemene sensibiliseringscampagne rond het voorkomen van arbeidsongevallen helpen. Maar hoe begin je daaraan? PreventFocus vroeg het aan de afdeling Preventie en Bescherming van de Vlaamse overheid.

Personeelsbeheer en diversiteit bij EXKi

In 2007 ondertekende EXKi het “diversiteitscharter” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beleid van EXKi onderscheidde zich reeds door zijn openheid, maar het bedrijf engageerde zich nu ook publiek tot het voeren van concrete diversiteitsacties. Wat houdt deze verbintenis in en wat zijn de voordelen voor het welzijn van de werknemers? PreventFocus sprak met Andrea Leponce, Academy Manager bij EXKi.

De Financietoren te Brussel onder Belgische en Poolse handen genomen

De kranten staan bol van berichten over Poolse werknemers die in ons land aan de slag gaan. PreventFocus ging op zoek naar een verhaal op het terrein en vond Hertel Services NV. Het bedrijf heeft op een gestructureerde en welomlijnde manier enkele Polen naar ons land gehaald om mee te werken aan de asbestverwijdering in de Financietoren. Marc Ruys, directieadviseur, hoofd Veiligheid en Kwaliteit en lid van de directieraad van Hertel Services NV, schetst het verhaal.

De mens centraal bij VPK

Op drie jaar tijd bij de beste drie van de sector behoren wat betreft arbeidsongevallen, dat is wat VPK Packaging zichzelf oplegt. Een zware opdracht, zeker voor wie aan de staart bengelt. Maar ze zijn aardig op weg.

Anderstaligen op de werkvloer

Allochtone werknemers hebben het op de Vlaamse arbeidsmarkt niet altijd makkelijk, noch bij de aanwerving, noch op de werkvloer zelf. De verklaring daarvoor is een samenspel van verschillende aspecten waar de taalbarrière er alleszins één van is. Ook voor de veiligheid binnen het bedrijf is de talenkennis een cruciaal punt. Een goed begrip van instructiekaarten en procedures, het kunnen melden van problemen en incidenten, onderling overleg,..., het zijn allemaal bouwstenen van een veiligheidsbeleid. Recent zijn in Vlaanderen initiatieven opgestart om vooruitgang te boeken in deze problematiek.

De doorstroming van de veiligheidsboodschap

Het laten doorstromen van de veiligheidsboodschap van de bedrijfsleiding tot in de werkplaatsen, zodat dat de werknemers de veiligheid werkelijk ter harte nemen… Het is geen gemakkelijk karwei. Toch ontbreekt het doorgaans niet aan middelen noch aan toewijding vanwege de verantwoordelijken. Waar ligt dan wel de kern van het probleem? Louis Dresse, hoofd kwaliteitsbeheer bij Saint-Gobain, bestudeerde deze kwestie. Resultaat: enkele eenvoudige maar afdoende principes en een opleidingsprogramma voor de hiërarchische lijn.

Werknemers in het zonnetje

De taken van de hiërarchische lijn kunnen mooi in een lijstje gegoten worden. Maar de toepassing in de praktijk laat zich niet zomaar in een standaardrecept vertalen. De beschutte werkplaats Zonnehoeve in Eke voert verscheidenheid van de verschillende werknemers hoog in het vaandel. PreventFocus sprak met directeur Daniël Steurtewagen, preventieadviseur Bea Palmers en monitor Jerome Van Huffel over een ‘aanpak op maat’, waarin de eigenheid van iedere werknemer centraal staat.

Van de praktijk naar papier

De wettelijke verplichting om een globaal preventieplan op te stellen wordt vaak ervaren als een zuiver bureaucratische aangelegenheid. De methodische opmaak van het globaal preventieplan kan echter de gelegenheid zijn om na te denken over wat er reeds gebeurt op veiligheidsvlak en om na te gaan welke elementen extra aandacht verdienen. Vertrekkende vanuit de praktijk is het mogelijk om, in weinig tijd, een globaal preventieplan op te stellen. Ateliers Vanroy deed het.