Artikel

Taalverschillen op de werkvloer

De voorbije decennia is onze samenleving almaar multicultureler geworden. Door het openstellen van de Europese binnengrenzen kunnen Europeanen zonder probleem naar een andere lidstaat verhuizen. Ondernemingen worden dus geconfronteerd met meer werknemers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. En taalbarrières kunnen uiteraard tot gevaarlijke situaties leiden op de werkvloer. 

De participatieve toolbox heeft meer kans op slagen

Toolboxmeetings zijn goed ingeburgerd in bedrijven. In de praktijk schieten ze echter om verschillende redenen vaak tekort: de ploegbazen zijn onvoldoende getraind, ze hebben geen toegang tot kwalitatieve en gebruiksvriendelijke informatie, de hiërarchische lijn ondersteunt hen onvoldoende,… Toolboxmeetings kan men het best laten renderen door werknemers echt te laten meedenken en discussiëren over hun eigen veiligheid en gezondheid.

TOOLBOXLAB laat toolbox herleven op Europese bouwwerven

Om toolboxmeetings te laten (her)leven op de Belgische en Europese bouwwerven, hebben Prevent, NAVB en P&I de handen in elkaar geslagen. Met financiële steun van het 'Leonardo da Vinci'-programma van de Europese Commissie werd het project TOOLBOXLAB opgestart. Hiervoor werden een training (met een online platform) uitgewerkt, die in een eerste fase werd uitgetest in de Belgische bouwsector. Op basis hiervan werd de opleiding dan verder uitgerold naar Roemenië, Bulgarije en Turkije.

Aantal dodelijke arbeidsongevallen in Vlaamse land- en tuinbouwsector daalt

Vorig jaar kwamen 16 mensen om het leven tijdens werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Dat blijkt uit cijfers van Preventagri, de arbeidspreventiecel voor land- en tuinbouw van het ILVO (Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek). De cijfers tonen een daling ten opzichte van 2012 (21 doden) en 2011 (22 doden). Het aantal niet-dodelijke ongevallen in 2013 wordt geschat op 5.000.

Napo, van campagnetool tot mascotte van preventie: 15 jaar carrière en geen enkele rimpel

Napo werd 15 jaar geleden ontwikkeld als sensibiliseringstool die de taal- en cultuurbarrières moest overbruggen. Hij is intussen uitgegroeid tot een animatiefilmheld. Zich bewust van zijn succes bij jongere en minder jongere, grote en kleine bedrijven, in Europa en ver daarbuiten komt dit filmpersonage soms tot leven om zijn fans te ontmoeten. We onthullen het geheim van dit sympathieke personage. Waar komt hij vandaan? Wat doet hij? Wat gaat hij nog doen?

Contracteranto helpt ongevallen door taalproblemen op de werkvloer voorkomen

Contracteranto is een website die kan helpen om de communicatie met anderstaligen te verbeteren. De site is een online woordenboek met werkgerelateerde en veiligheidsgerelateerde terminologie.

Preventieadviseur aan de slag met sociale media

Sociale media zijn hét gespreksonderwerp van de voorbije jaren. Wie nog niet in contact kwam met LinkedIn of YouTube, of nog nooit iets hoorde over Twitter, Google+ of Pinterest, leefde op een andere planeet. Deze sociale media zijn wellicht niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Preventieadviseurs hebben er dan ook alle baat bij om ze zo goed mogelijk in te zetten voor de uitbouw van het preventiebeleid.

Pascal Meyns, Prevent

Gids voor veiligheidsinformatiebladen

Het veiligheidsinformatieblad (of safety data sheet) bevat informatie over gevaarlijke producten. De REACH verordening legt de structuur vast van het document en ook de communicatieverplichtingen. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft recent een gids gepubliceerd voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen.

Initiatieven bij TTS

TTS België NV is een transportbedrijf gespecialiseerd in weg- en multimodaal vervoer. Preventie is hier sinds lang een essentieel onderdeel van het algemeen beleid. Zo zijn er heel wat initiatieven gericht op een verbetering van de veiligheid. Wij spraken met Paul Tatullo, preventieadviseur bij TTS.

Etiketten op gevaarlijke producten: aanwezig maar ‘onzichtbaar’

Sinds jaar en dag bevatten de etiketten van gevaarlijke producten informatie over de eigenschappen van de stof en de maatregelen die de gebruiker moet nemen om er veilig mee om te gaan. Maar zijn de gebruikte etiketten wel verstaanbaar voor het grote publiek? Begrijpen de gebruikers wat de gevaren van de producten zijn en worden de raadgevingen en richtlijnen van de etiketten in de praktijk opgevolgd?