Artikel

Wat je als werkgever moet weten over je medewerker met Tourette

Op 7 juni vindt de Europese dag van het syndroom van Gilles de la Tourette plaats. Deze neurologische aandoening begint tijdens de kindertijd of adolescentie en wordt gekenmerkt door drangsymptomen of tics. Hoe kan je als werkgever omgaan met werknemers die lijden aan het syndroom? Enkele tips.

Eén globaal multicultureel veiligheidsbeleid in de praktijk

De geglobaliseerde wereld, de war for talent en het gebrek aan bepaalde profielen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat werkgevers steeds vaker een beroep doen op anderstalige ‘buitenlandse’ werknemers. In haar eindwerk bespreekt Tine Berx de plaats van een multicultureel beleid in het globale preventiebeleid.

Digitalisering bij de externe diensten PBW

SEED-Connect is de naam van het platform dat communicatie mogelijk maakt tussen de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en de buitenwereld. Werknemers kunnen hier de contactgegevens van hun arbeidsarts en preventieadviseur psychosociale aspecten terugvinden.

Actieve luistertechnieken voor een efficiënte communicatie

Een efficiënte communicatie op de werkvloer vereist een gestructureerde luister- en responsmethode die verder gaat dan enkel een woordenwisseling. Door interactie en actieve communicatie met onze collega’s creëren we niet enkel efficiënte en positieve arbeidsrelaties waarbij de werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, maar ook een werkomgeving die bevorderlijk is voor de mentale gezondheid.

Tips voor geloofwaardig presenteren

Preventieadviseurs zijn altijd op zoek naar nieuwe methoden om collega’s te motiveren en te informeren. Pedagogisch adviseur Ingrid Molein legde in vorige nummers van preventFocus al uit hoe je met een softwaretool video’s kan bewerken en hoe je een aantrekkelijke PowerPointpresentatie kan maken. In deze bijdrage geeft ze enkele tips om geloofwaardig te presenteren.

Tips voor het maken van een PowerPointpresentatie

Preventieadviseurs zijn altijd op zoek naar nieuwe methoden om collega’s te motiveren en te informeren. Prevent ging te rade bij experten in onderwijsvormen voor praktische tips. Pedagogisch adviseur Ingrid Molein legde in het vorige nummer van preventFocus uit hoe je met een softwaretool video’s kan bewerken. In deze bijdrage toont ze hoe je een aantrekkelijke PowerPointpresentatie kan maken.

Gebruik van een slimme bril op het werk: geen duidelijk zicht op de risico’s

Een slimme bril dragen op het werk is al lang geen sciencefiction meer: ze worden vandaag de dag gebruikt in magazijnen, productie- en onderhoudsafdelingen.Maar het onderzoek naar de gebruiksveiligheid kan de technische evolutie van slimme brillen niet volgen.Volgens Duitse deskundigen is het hoog tijd om klaarheid te scheppen en het gebruik van dergelijke apparaten correct te reglementeren. 

Social media en werk: een gevaarlijke combinatie

Sociale media zijn de dag van vandaag alomtegenwoordig. Vaak wordt echter vergeten dat er verschillende risico’s verbonden zijn aan het gebruik ervan. Social media kunnen immers een grote impact hebben op privé- en werkleven. Van dat laatste kan een Brusselse accountant die recent ontslagen werd omwille van zijn Facebookgebruik, meespreken.

Maak een plan voor risicocommunicatie

Communiceren en risico zijn geen evidentie voor behoorlijk wat bedrijven. Het is zinvol na te denken over de noodzaak voor een risicocommunicatieplan. Dit artikel helpt je om zo’n plan te maken.

Comité pbw: een constructieve houding vanaf de eerste vergadering

Prevent sprak met bedrijfsbemiddelaar Bénédicte de Callataÿ over hoe men binnen het sociaal overleg een gemoedelijke en constructieve sfeer kan creëren.