Werknemersinformatie

Bewusteloos door reinigen met een oplosmiddel

Bewusteloos door gebruik van soventen

De risico's van de benzine

Benzine wordt vooral gebruikt als brandstof, maar er zijn nog andere toepassingen in de industrie. Benzine in vloeistof- of dampvorm is uiterst ontvlambaar en kan zich over grote afstanden verspreiden. Het is bovendien een mogelijk kankerverwekkende stof voor de mens (groep 2B) op grond van de componenten.

Instructiefiche: werken met gevaarlijke schoonmaakproducten

gevaarlijke schoonmaakproducten

Poetsvrouwen worden dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die zich in de schoonmaakproducten kunnen bevinden. Het is belangrijk hier heel voorzichtig mee om te springen. Enkele tips.

Instructiefiche - Nooddouche en oogdouches

nooddouche

Ondanks het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen er tijdens het manipuleren van gevaarlijke stoffen nog altijd ongevallen gebeuren. De eerste seconden zijn van cruciaal belang om de schade te beperken. Met een nooddouche en oogdouches kun je direct de getroffen lichaamsdelen overvloedig spoelen.

Instructiefiche: Wat betekenen de symbolen op chemische producten?

Wat betekenen de symbolen op producten?

Instructiefiche - Autogeen lassen

Instructiefiche met preventiemaatregelen voor autogeen lassen.

Bij autogeen lassen wordt een brandbaar gas in combinatie met zuurstof gebruikt om metalen samen te smelten. Met zo'n brandbare combinatie moet je voorzichtig omgaan. Op deze instructiefiche vind je enkele veiligheidsmaatregelen bij lassen.