Werknemersinformatie

ISO-leren met ISO-cyanaten

Nu asbest als brandweerstandig isolatiemateriaal werd afgevoerd wegens te kankerverwekkend, zijn we overgegaan op andere stoffen. Daarom schakelde de bouwsector enkele decennia geleden over op polyurethaan en werd daarin snel gevolgd door de doe-het-zelver.

Industriële gassen: geen speelgoed

De feestdagen zijn een uitgelezen moment voor amusement. Sommigen beginnen zelfs, al dan niet geïnspireerd door sociale en andere media, te experimenteren met gassen. Maar buiten de professionele context, waar ze met de nodige veiligheidsmaatregelen gehanteerd worden, kunnen deze gassen snel dodelijke wapens worden.
De federatie van de chemische nijverheid slaat alarm en lijst de verschillende risico’s die de niet-geïnformeerde mens bedreigen op.

Helium: niet zonder gevaar

Iedereen zal het wel al eens gedaan hebben: het helium uit een ballon inademen en dan met Donald Duck-stemmetje praten of zingen. Hilarisch. Ware het niet dat helium inademen dodelijk kan zijn.

Vroeger was het beter... maar geldt dat ook voor het speelgoed?

Als ouder is het hartverwarmend om je eigen kroost te zien spelen met het speelgoed waar ook jij als kind mee gespeeld hebt. Toch is dit niet altijd een goed idee. Veel van het speelgoed uit de jaren '70 en '80 bevat immers schadelijke stoffen.

Ongevallen met huishoudproducten

Huishoudproducten kunnen zware (zelfs dodelijke) ongevallen veroorzaken als ze verkeerd of slordig gebruikt worden. De statistieken van het
Antigifcentrum bewijzen het: ongeveer één vierde van de oproepen gaat over huishoudelijke en doe-het-zelf producten.

 

De elementen van het etiket op chemische producten

Welke informatie moet verplicht op alle etiketten van gevaarlijke stoffen staan? Het antwoord staat op onderstaand voorbeeld.

Quiz: Verpakkingen en etiketten chemische producten

Lees eerst de tekst over dit onderwerp.

Verpakkingen en etiketten van chemische producten krijgen opfrissing

Misschien heb je al gemerkt dat op sommige producten niet langer de  vertrouwde oranje gevarenpictogrammen staan. In plaats daarvan staan er witte pictogrammen met een rode rand. Momenteel kan je beide soorten tegenkomen, maar deze zomer verdwijnen de oranje pictogrammen voorgoed.