Wetgeving

Drugtesten bij werknemers

Werkgevers zien hun werknemers liefst goed uitgeslapen, fit en gezond op het werk verschijnen. Dronken of gedrogeerde werknemers passen niet in dit plaatje en zijn om meer dan een reden niet wenselijk. Wat zijn de mogelijkheden voor een werkgever die een personeelslid verdenkt van overmatig drank- of druggebruik? Mag je zomaar een drugtest laten uitvoeren?

Europese richtlijn inzake solventemissies: praktische opties

Op 31 oktober 2007 wordt de Europese richtlijn 1999/13/EG inzake vluchtige organische stoffen (VOS II) volledig van kracht. De richtlijn stelt grenzen aan de emissies van oplosmiddelen, maar schrijft de methode voor emissiebeperking niet dwingend voor. Gebruikers mogen dus zelf de beste methode kiezen. Maar hoe begin je daaraan? Een aantal praktische opties.

Wijziging KB Chemische agentia

Op 13 februari 2007 verscheen een KB dat wijzigingen aanbrengt in de regelgeving over chemische agentia. Een aantal nieuwe bepalingen zorgen voor een verstrenging, o.a. qua risico-evaluatie en gezondheidstoezicht. Een samenvatting.

Maatregelen tegen tolueen

Vanaf 15 juni 2007 wordt het op de markt brengen van tolueen in bepaalde voor de verkoop aan het publiek bestemde producten, aan banden gelegd, omdat tolueen ernstige schadelijke gevolgen zou hebben voor de gezondheid. Wat verandert er op het vlak van beroepsmatig gebruik van tolueen? Welke zijn de schadelijke gevolgen van tolueen?

Eerste Europees multisectorieel akkoord over siliciumdioxide

Op 25 april 2006 ondertekenden Europese werkgevers- en werknemersorganisaties een akkoord over een betere bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan siliciumdioxide. Hoe belangrijk is dit akkoord? En wat doet België ermee?