Artikel

Veiligheidsafstanden bij incidenten

Wanneer we over veiligheidsafstanden spreken, bedoelen we vaak de minimumafstanden in het kader van ergens tegen stoten, het gevaar voor amputatie of het naar binnen worden getrokken van lichaamsdelen. Maar veiligheidsafstanden zijn evenzeer een belangrijke materie wanneer het gaat over de bescherming tegen de gevolgen van brand en explosie. 

Bisfenol A geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof

Bisfenol A (BPA) wordt sedert de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikt in plastics. Het was in de EU al verboden voor de productie van babyflesjes. Nu is het ook geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof

 

Europese Commissie: Initiatieven inzake veiligheid en gezondheid op het werk

In 2012 startte de Europese Commissie met een grondige evaluatie van de EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk in het kader van het Refit-programma. De doelstelling van Refit is de EU-wetgeving toegankelijker en effectiever te maken. Op 10 januari 2017 kondigde de Commissie nieuwe maatregelen aan om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de EU te bevorderen.

Europese strijd tegen kwartsstof op de werf

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) heeft een sensibilisatiecampagne gelanceerd over blootstelling aan inhaleerbaar kristallijn silicastof op bouwplaatsen. Waarom kwarts en waarom in de bouw?

 

Bent u reeds geregistreerd voor het gebruik van uw biociden?

Elke verkoop, aankoop en gebruik van biociden met een hoog gezondheidsrisico moet geregistreerd worden zodat de overheid alle verkopers en gebruikers kan bereiken voor sensibilisatieacties, gebruiksaanbevelingen en specifieke opleidingen.

Gebruik van chemische agentia in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen

Eind 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit uitvoeren. De aandacht ging hierbij uit naar het mogelijke gebruik van kankerverwekkende stoffen, zoals hexavalente chroomverbindingen. Deze stoffen kennen een zeer breed gebruiksveld, onder andere bij de oppervlaktebehandeling van metalen (zoals chromeren).

Nieuwe REACH-testmethoden

In het Europees Publicatieblad van 1 juni 2016 verschenen nieuwe regels rond de testmethoden voor chemische stoffen om te bepalen of er een kans bestaat op huidcorrosie, huidirritatie, ernstige oogletsels, oogirritatie of acute toxiciteit. 

Seveso III-samenwerkingsakkoord in werking getreden

Op 10 juni 2016 is het Seveso III-samenwerkingsakkoord in werking getreden. Dat had heel wat voeten in de aarde, want voor de inwerkingtreding waren verschillende instemmingsaktes nodig. 

Een grenswaarde voor nanometrisch titaandioxide?

Terwijl de Verenigde Staten, Japan en enkele Europese landen (indicatieve) grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (GWBB) aan nanometrisch titaandioxide hebben ingevoerd, vraagt het INRS zich af waarom dit in Frankrijk niet is gebeurd. Het zou nochtans mogelijk moeten zijn dergelijke grenswaarden vast te leggen op basis van de in de VS uitgevoerde onderzoeken en aan de hand van een aangepaste meetmethode. Een woordje uitleg bij het voorstel van het INRS.

Risico’s beheren op bedrijventerrein chemische bedrijven

Chemelot is een industrieterrein voor chemische productiebedrijven en een Research & Developmentpark vlak over de grens met Nederland. De zogenaamde ‘chemiecluster’ heeft vele voordelen. Maar wat met de veiligheid met zo veel Sevesobedrijven zo dicht bij elkaar? Preventieadviseur-in-opleiding Ilona Verblakt* interviewde Klaas Bos, woordvoerder van Chemelot.