Artikel

Verhoogd risico op longkanker bij bouwvakkers

Uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het International Journal of Cancer blijkt dat bouwvakkers een verhoogd risico lopen om getroffen te worden door longkanker. Hoe langer ze het beroep hebben uitgeoefend, hoe groter het risico. 

Een inspectie-instrument Seveso om de degradatie van omhullingen te beheersen

De Seveso-inspectiediensten hebben verschillende instrumenten ontwikkeld om te onderzoeken of Sevesobedrijven de nodige preventiemaatregelen hebben genomen. Sinds kort is op de site van de FOD WASO ook het inspectie-instrument beschikbaar om de degradatie van omhullingen te beheersen. Het kan Sevesobedrijven helpen bij een interne doorlichting.

Veilige inrichting van batterijlaadruimte

Bij het laden van batterijen van heftrucks kan een explosieve atmosfeer ontstaan. Een goede inrichting van de batterijlaadruimte is dan ook essentieel. Daarnaast mogen werknemers niet blootgesteld worden aan de chemische risico’s die kunnen ontstaat bij het werken met accubatterijen.

ECHA zet PIC-database online

De verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) handelt over verboden chemicaliën en stoffen waarvan het gebruik sterk aan banden gelegd is. Deze verordening bevat regels voor de uitwisseling van informatie over de uit- en invoer van die chemische stoffen. Het Europees Agentschap voor chemische (ECHA) heeft in het kader van die informatie-uitwisseling een nieuwe database gepubliceerd.

Studie over de aanwezigheid van POP's in moedermelk

België neemt deel aan de 5e studie over de aanwezigheid van POP's (persistente organische polluenten) in moedermelk. De vetrijke moedermelk wordt beschouwd als een goede indicator om te meten in hoeverre de vervuiling van ons milieu ons organisme al dan niet aantast.

Gevaarlijke stoffen meten in besloten ruimte

Een van de belangrijkste gevaren tijdens werken in een besloten ruimte is een gevaarlijke atmosfeer die verstikking, intoxicatie, brand of explosie kan veroorzaken. Daarom is het van levensbelang om zowel voor als tijdens de interventie in de besloten ruimte de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te controleren.

Europese consultatie over gebruik van bisfenol A in thermisch papier

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) houdt op voorstel van Frankrijk een publieke consultatie over een mogelijk verbod op het gebruik van bisfenol A in thermisch papier. 

Meer kans op ALS na gebruik bestrijdingsmiddelen?

Verschillende studies naar de neurodegeneratieve aandoening amyotrofische lateraalsclerose (ALS) lijken te suggereren dat mensen die beroepsmatig blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen een verhoogd risico lopen op de ziekte.

KB Biociden

Het Koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (BS van 8 september 2014) bevat aanvullende bepalingen bij de Europese Biocidenverordening zodat deze ook in België kan uitgevoerd worden.

Online tool om blootstelling aan meerdere gevaarlijke stoffen te evalueren

Werknemers worden vaak aan chemische stoffen blootgesteld tijdens het werk. Het Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) ontwikkelde daarom in samenwerking met de Université de Montréal en het Canadese IRSST een tool om de mogelijke effecten van blootstelling aan meerdere chemicaliën te evalueren.