Artikel

Nieuwe inspectiecampagne in de metaalsector op til

In het najaar plant de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) een nationale inspectiecampagne bij bedrijven in de metaalsector die actief zijn in de oppervlaktebehandeling van metalen.

Recyclage van elektronische apparatuur en blootstelling aan lood

De recyclage van afgedankte elektronische apparatuur brengt een nieuw risico met zich mee: beroepsmatige blootstelling van de werknemers uit de recyclagesector… én van hun families. Tijdens een evaluatie op een site in de Amerikaanse staat Ohio waar afgedankte elektronische apparatuur wordt gerecycleerd, hebben Amerikaanse onderzoekers van het NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) vastgesteld dat het stof dat werknemers van hun werk mee naar huis brengen, loodvergiftiging kan veroorzaken.

Grenswaarde voor benzeen in aardgas opgetrokken

De Europese Commissie verhoogt de grenswaarde voor benzeen in aardgas. De veiligheid van de consumenten blijft echter gegarandeerd. 

Belgische regelgeving aangepast aan Europese indelings- en etiketteringsvoorschriften

Met het KB van 20 juli 2015, dat deze week in het Staatsblad verscheen, stemt de wetgever de Belgische regelgeving af op de Europese indelings- en etiketteringsvoorschriften uit de CLP-verordening. Verder bevat het KB enkele terminologische aanpassingen en krijgen verschillende verouderde wettelijk referenties een opfrissing. 

Risico's bij laswerkzaamheden

Bij het lassen verbindt men materialen met elkaar door ze in een vloeibare of deegachtige toestand te brengen met behulp van warmte en/of druk. Daarbij worden temperaturen bereikt tot maar liefst 1500°C of meer. De lasser wordt tijdens laswerkzaamheden blootgesteld aan een aantal risico’s.

Belintra-overeenkomst vernieuwd

De federale overheid en essenscia, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, hernieuwden op 29 juni 2015 hun engagement om samen te werken bij ongevallen tijdens het transport van chemische stoffen.    

Frankrijk erkent non-hodgkinlymfoon als beroepsziekte

Non-hodgkinlymfoon is in Frankrijk erkend als beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan bepaalde pesticiden.

Nog geen verbod op glyfosaat in België

Nadat Nederland en Frankrijk onlangs RoundUp verboden, nam ook de FOD Volksgezondheid een standpunt in over het gebruik van deze populaire onkruidverdelger. In een analyse van mei 2015 laat de FOD weten dat het eerst de resultaten van een onderzoek van de European Food Safety Authority (EFSA) afwacht.

Nanomaterialen registreren vanaf 14 september 2015

Een KB uit 2014 verplicht iedere onderneming die nanomaterialen op de Belgische markt brengt om deze materialen te registreren. De FOD volksgezondheid heeft hiervoor een elektronische applicatie ontwikkeld. Vanaf 14 september 2015 kunnen de eerste registraties van start gaan. De werkgever is ook verplicht om de informatie over de geregistreerde stoffen ter beschikking te stellen van het Comité pbw.

Honderdste verjaardag van de eerste gasaanval in de geschiedenis

Honderd jaar geleden vond in België de allereerste gifgasaanval plaats. Tijdens de tweede slag om Ieper, op 22 april 1915, beslisten de Duitsers gifgas in te zetten – een wapen dat nochtans verboden was door het Verdrag van Genève van 1864 – om de vijand uit de loopgraven te jagen. Die keuze zou grote gevolgen hebben. Ook in domeinen waar je het niet zou verwachten.