Artikel

Risicobeoordeling van chemische stoffen: een Europees partnerschap

Het Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) heeft tot doel de risicobeoordeling van chemische stoffen te herzien met het oog op een betere bescherming van de gezondheid en het leefmilieu. Het project ging op 1 mei 2022 officieel van start en wordt gefinancierd door het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe.

Veilig vervoer van transportgevaarlijke stoffen: deel 3

Technische afwijkingen op het vlak van toepasbare verpakking
In het vorige deel van deze artikelreeks gaf de auteur een praktisch inzicht in de voorbereiding van transportgevaarlijk afval in kleine verpakkingshoeveelheden. In dit derde artikel licht de auteur toe wat de belangrijkste technische afwijkingen zijn voor de verpakkingen van kga.

Hygiëneconcept bij de brandweer

Brandweermannen komen tijdens het bestrijden van brand in contact met rook, die schadelijke stoffen bevat. Om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen, is het noodzakelijk dat de brandweer een goede hygiëneprocedure volgt. Adjunct-preventieadviseur Alexis De Regge laat ons kort kennismaken met het nieuwe hygiëneconcept van brandweerzone Oost (Oost-Vlaanderen).

Broeikasgas SF6: nood aan terugwinning uit elektrische apparatuur

De klimaatopwarming staat de laatste jaren hoog op de agenda. Op 28 februari 2022 werd een nieuw alarmerend IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change) gepubliceerd over de te verwachten wereldwijde impact van de klimaatwijziging. De meeste media-aandacht gaat naar het belangrijkste broeikasgas CO2, maar gefluoreerde gassen hebben een veel groter aardopwarmingsvermogen (GWP) en een langere levensduur. SF6 of zwavelhexafluoride is zo’n gefluoreerd gas en tevens het meest krachtige broeikasgas, met een effect dat 23.500 keer zo sterk is als CO2.

Welzijn op het werk: actieplan 2022-2027

Op 24 maart 2022 werd een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (2022-2027) gelanceerd. Het omschrijft de doelstellingen die in de komende jaren bereikt moeten worden op het vlak van welzijn op het werk.

Veilig vervoer van transportgevaarlijke goederen: deel 1

Een reeks van drie artikels licht toe wat het algemeen wettelijk kader is van het vervoer van gevaarlijke goederen, ongeacht hun status. Dit eerste artikel verduidelijkt het algemeen concept van het vervoer van gevaarlijke goederen en het verschil in voorschriften tussen transportgevaarlijke goederen met commerciële status en die met afvalstatus.

Strengere Europese regels voor kankerverwekkende en reprotoxische stoffen

De EU heeft strengere regels uitgevaardigd om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende en reprotoxische stoffen. 

Giftige anticondensproducten?

Amerikaanse onderzoekers hebben mogelijk giftige stoffen aangetroffen in producten die moeten voorkomen dat brilglazen beslaan wanneer men een mondmasker draagt. Die producten worden sinds het begin van de pandemie op grote schaal gebruikt, ook door gezondheidswerkers.

Ontploffing in een Spaanse chemische fabriek: twee jaar later

Twee jaar geleden, op 14 januari 2020, vond er een zware explosie plaats – gevolgd door een hevige brand – in een chemische fabriek in Tarragona, in het noordoosten van Spanje. Bij de explosie kwamen drie mensen om het leven: twee werknemers en een persoon die op 2,5 km van de fabriek woonde. Na haar onderzoek legde de Catalaanse arbeidsinspectie het bedrijf een hoge boete op. Het gerechtelijk onderzoek is nog aan de gang.

ECHA: naar strengere beperkingen voor PFHxA

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft beslist het gebruik van undecafluorhexaanzuur (PFHxA) en daarmee verwante stoffen verder te beperken. Die stoffen zijn terug te vinden in materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, in textiel en in blusschuim.