Praktijkdocumenten

PreventMemo - Explosierisico's beheersen

Een explosie heeft doorgaans catastrofale gevolgen. Voor het beheersen van explosierisico's is het noodzakelijk om een goede analyse te maken en ruimten met een mogelijk explosiegevaar te identificeren. De zogenaamde ATEX-regels bieden een kader voor het uitwerken van beheersingsmaatregelen.

Brandreactie en Brandwerendheid

Overzicht van de brandklassen voor bouwmaterialen (reactie bij brand) en de brandprestatiecodes.