Goede Praktijk

Evacuatie in FPC Gent

Mensen in noodsituaties op een vlotte en efficiënte manier naar een veilige plaats evacueren, kan uitdagingen met zich meebrengen. Dit is zeker het geval in situaties waarbij bv. een groot aantal personen, hulpbehoevenden en/of kinderen betrokken zijn. Gekende voorbeelden hiervan zijn scholen, ziekenhuizen en (zorg)voorzieningen voor ouderen. Maar ook gevangenissen en psychiatrische centra staan voor specifieke uitdagingen op het vlak van evacuatie. In dit artikel zoomen we in op de situatie van het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent.

Het belang van brandpreventie en noodplanning

Hoe kan je de schade bij een brand zo veel mogelijk beperken? Bij communicatiebedrijf en drukkerij Artoos|Hayez weten ze hoe. In 2011 vernielde een uitslaande brand een deel van het bedrijf. Dankzij een goed overdachte compartimentering bleef de schade grotendeels beperkt tot ‘slechts’ één afdeling. 

Technische maatregelen en goed opgeleid personeel: brandpunt van beleid brandpreventie

Roularta Media Group telt verschillende vestigingen, maar wordt vooral in de drukkerij in Roeselare geconfronteerd met belangrijke brandrisico’s. 

Zelfontbranding van een chemisch product

Bij werken aan een bodempomp kwam er plotseling een hoeveelheid chemische stof vrij. De temperatuur van de stof was hoger dan zijn ontstekingstemperatuur, waardoor het product spontaan ontbrandde. De brand veroorzaakte vooral materiële schade. De contractors die er aan het werk waren, konden op tijd vluchten.