Artikel

Opgelet met blusdekens!

Niet alle blusdekens blussen olie- en vetbranden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De onderzochte blusdekens hebben vaak ook tekortkomingen in de constructie en de gebruiksaanwijzingen.

Veiligheidsmaatregelen voor het transport van gascilinders

“Bestelwagen met gasflessen vat vuur”. Je hoort het nog regelmatig in het nieuws. Voor heel wat bedrijven is het gebruik van gas in het productieproces dan ook onontbeerlijk. Het transport en het gebruik ervan is echter niet zonder risico. Air Liquide, producent en leverancier van gassen, geeft opleidingen aan haar klanten. “Voor het gebruik van gas maken we werknemers bewust. Voor het transport maken we hen bang. We raden het af,” klinkt het.

Brandpreventie in grootwarenhuizen

De regelgeving over de organisatie van brandpreventie op het werk staat beschreven in het artikel 52 van het ARAB. De Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft recent de toelichting bij de specifieke bepalingen voor grootwarenhuizen herzien.

De toekomst van de opslag van springstoffen

Sloop- en bouwbedrijven, het leger, vuurwerkspecialisten,… maken allen gebruik van springstoffen. Deze springstoffen moeten ergens opgeslagen worden. De wetgeving met betrekking tot de opslag van springstoffen is echter zeer divers en complex. Er bestaan reglementeringen op zowel het federaal niveau als op het Vlaams niveau met elk hun vergunningsplicht en voorwaarden. 

Vlaanderen: Nieuwe regels brandveiligheid rusthuizen

Naar aanleiding van de brand in het bejaardentehuis in Melle, waarbij 9 bewoners omkwamen, heeft de Vlaamse Regering besloten om de regels rond de brandveiligheid van rusthuizen te herzien.

Brand bij Chemie-Pack: waar liep het fout?

Begin 2011 woedde een enorme brand bij het bedrijf Chemie-Pack in het Nederlandse Moerdijk. Tijdens en na de bluswerken werd duidelijk dat er heel wat zaken niet gelopen waren zoals het moest. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in de maanden na de ramp een onderzoek gevoerd en stelde eind januari 2012 enkele conclusies en aanbevelingen voor.

Zonnepanelen: wat met brandveiligheid?

Zonnepanelen worden almaar populairder in België. Niet verwonderlijk, want deze groene energiebron is voor de meeste Belgen betaalbaar. Maar naast de positieve effecten voor het milieu hebben deze fotovoltaïsche cellen ook enkele minder positieve eigenschappen. Bij brand zorgen ze voor een hoop bijkomende risico’s. Bovendien zitten de hulpdiensten nog met heel veel vragen over de manier waarop ze te werk moeten gaan bij een brand in een gebouw met zonnepanelen.

Brandweercontroles in het kader van brandvoorkoming

Op vraag van de burgemeester komt de brandweer inspecties controles op brandveiligheid in bedrijven. Hoe zit het met deze inspecties, waar en wanneer is een brandweerinspectie verplicht en wat is de draagwijdte van de brandweeradviezen?

Tenuitvoerlegging van de ATEX-richtlijn en uitwerking van de zoneringsplannen

In dit artikel geven we een overzicht van de verplichtingen die de werkgever heeft inzake de ATEX-richtlijn. Vervolgens schetsen we de technieken waarmee, aan de hand van de zoneringsplannen, kan worden voorgesteld welk ontploffingsgevaar de verwerking, het vervoer en de verpakking van dergelijke stoffen met zich meebrengen. Verder komen de technische en/of organisatorische mogelijkheden aan bod waarmee de zones met ontploffingsgevaar in een lagere klasse geplaatst kunnen worden of waarmee de omvang ervan kan ingeperkt worden.

Gezondheidsrisico’s bij brandweermannen

Dat brandweermannen een gevaarlijk beroep uitoefenen staat buiten kijf. De spuitgasten begeven zich dagelijks tussen branden, in instortende gebouwen en op ladders hoog boven de grond. Voor wat rook draait een heldhaftige brandweerman evenmin zijn hand om. Maar jarenlange blootstelling aan al deze risicofactoren kan op termijn echter voor heel wat gezondheidsproblemen zorgen. We zetten de grootste risico’s hieronder op een rijtje.