Artikel

Brandrisicoanalysemethodes geanalyseerd

De nieuwe wetgeving rond brandveiligheid in ondernemingen verplicht werkgevers een risicoanalyse uit te voeren specifiek gericht op brandveiligheid. In functie van de resultaten van de analyse moeten preventiemaatregelen genomen worden. Welke methodes bestaan er om de brandrisico’s in een onderneming te analyseren?

Jan Van Peteghem, Prevent
 

Omzendbrief interventiekledij: duidelijkheid of nog meer chaos?

In augustus publiceerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een omzendbrief waarin hij verduidelijkte hoe de brandweerzones de interventiekledij moeten onderhouden en schoonmaken. De omzendbrief was bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen, maar volgens Bruno Reiners van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers, bestaat er nog steeds heel wat onduidelijkheid. 

Omzendbrief gebruik en onderhoud van de interventiekledij

Op 14 augustus publiceerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een omzendbrief waarin hij de nadruk wil leggen op het belang van het goed gebruik en onderhoud van interventiekledij van de brandweer. De omzendbrief bevat enkele praktische richtlijnen en aanbevelingen.

Brandweerhelmen met zichtverbetering?

Twee studenten van de Parijse Ecole Nationale des ponts et chaussées hebben een brandweerhelm ontwikkeld waarmee brandweerlui door rook heen kunnen kijken.

Oorzaak stoomexplosie met dodelijke afloop

Op 19 november 2013 kwamen twee werknemers van een onderaannemer om het leven bij de Total raffinaderij in Antwerpen. Er deed zich een stoomexplosie voor. Het ongevalsonderzoek toont aan dat verschillende oorzaken geleid hebben tot het tragische ongeval.

Brandweerhervorming 10 jaar na de gasramp van Gellingen

Na vrijwel elke zware ramp werd de Belgische regelgeving rond brandbestrijding aangepast. Dit was onder andere het geval na de brand in de Innovation (1967) en de Switel Brand (1994). De gasramp in Gellingen uit 2004 lag aan de basis van de jongste wijziging: het KB van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid (BS 20 april 2014). 

Veilige inrichting van batterijlaadruimte

Bij het laden van batterijen van heftrucks kan een explosieve atmosfeer ontstaan. Een goede inrichting van de batterijlaadruimte is dan ook essentieel. Daarnaast mogen werknemers niet blootgesteld worden aan de chemische risico’s die kunnen ontstaat bij het werken met accubatterijen.

Verzwakkingen in brandwerende wanden

Brandwerende wanden in gebouwen kunnen hun doeltreffendheid verliezen door openingen zoals voor deuren, leidingen, kabels,… Hoe kunnen we deze verzwakkingen in de compartimentering herkennen en voorkomen?

Wijziging brandveiligheidsbesluit toeristische logies Vlaanderen

In het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2014  verschenen een aantal technische aanpassingen aan het brandveiligheidsbesluit toeristische logies Vlaanderen.

Kijk uit met stront!

Een Nederlandse werkgroep ‘Kiek uut met stront’ heeft een leidraad geschreven voor het veilig werken in mestopslagen. De aanleiding was een dodelijk ongeval in juni 2013 in Friesland tijdens schoonmaakwerkzaamheden aan een mestsilo.