Artikel

Risico op brand in spuiterijen van carrosseriewerkplaatsen

Verfspuiten in carrosseriewerkplaatsen houdt niet enkel gezondheidsrisico’s, maar ook brandrisico’s in. Welke maatregelen kunnen het risico op brand of explosie bij het spuiten van ontvlambare of brandbare verf, primers en afwerkingslagen verminderen?

Draagbare blusmiddelen: hoeveel en waar?

Het is een eeuwig terugkerende vraag: hoeveel draagbare blustoestellen hebben we nodig in elke zone van onze onderneming? En welke plek geven we die het best?

Vuur uit, gevaar voorbij ?

Bij brand komt een breed scala aan stoffen vrij. Dat kunnen zowel onverbrande producten zijn, bijvoorbeeld organische vloeistoffen die door de hitte van de brand verdampen en zich in gasvorm met de rookpluim mee verspreiden, als reactieproducten, zoals koolmonoxide, roetdeeltjes en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die ontstaan in het brandproces. De groep reactieproducten vormt meestal de meerderheid. 

Is branddetectie verplicht in stookruimtes of technische lokalen?

Of branddetectie verplicht is in stookruimtes of technische lokalen hangt af van het soort gebouw en de functie ervan. Om deze vraag te beantwoorden, moet men niet enkel rekening houden met het KB Basisnormen voor de preventie van brand, maar ook met Boek 3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen (Codex, Titel III).

Rookluiken in een productieomgeving: reglementering

Rookevacuatie bij brand is verplicht in alle nieuwe industriegebouwen of nieuwe uitbreidingen. Wie rookluiken moet installeren dient rekening te houden met strenge criteria.

50 jaar geleden: tankwagen met 47.000 liter vloeibaar gas ontploft in Martelange

Deze ramp gebeurde op 21 augustus 1967. Na de brand in de Innovation (waarbij 323 doden te betreuren vielen), was dit de grootste Belgische tragedie van dat jaar.

Opgepast, munitie!

Deze zomer berichtten de Europese media over de ontdekking van meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Zelfs na zo lang onopgemerkt onder de grond te hebben gelegen, blijft oorlogsmunitie even vernietigend. 

Brandveiligheid voor een draaideur aan de ingang van gebouw: regels en eisen

De wetgeving vertelt weinig over de eisen die moeten gesteld worden aan de buitendeuren van ondernemingsgebouwen. Dit artikel geeft aan hoe het in de praktijk aangepakt kan worden.

Interventie bij asbestincidenten

Asbest is nog aanwezig in sommige gebouwen of installaties. Bij een incident kan de asbest vrijkomen en zo extra risico's inhouden voor de hulpverleners en omwonenden. De aanpak van asbestincidenten vergt daarom extra beschermingsmaatregelen en een goede coördinatie tussen de betrokken hulpverleningsdiensten.  

Ophoping van benzinedampen in een werkput

Op 5 juli 2016 kwam in Montréal een monteur om het leven bij een arbeidsongeval. Het incident deed zich voor toen hij een bezinepomp van een bestelwagen repareerde. Door de ophoping van benzinedampen was er in de werkput een brandbare atmosfeer ontstaan.