Werknemersinformatie

Hoogwerkers met werkbak: nuttig maar gevaarlijk

Hoogwerkers met een werkbak zijn in veel gevallen de veiligste oplossing om bestemmingen in de hoogte te bereiken. Dergelijke arbeidsmiddelen veroorzaken niet vaak ongevallen, maar wanneer ze zich voordoen, zijn ze bijzonder ernstig.

Werken met bitumen

Bitumen is een krachtig bindmiddel dat gebruikt wordt in de wegenbouw, maar ook bij tal van andere activiteiten. Bitumen zorgt dan wel voor kilometers comfortabele en stevige wegen, de dampen van bitumen bevatten echter ook stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mensen die ermee werken. Vooral tijdens warme zomerdagen is het opletten geblazen.

Ploegbaas overlijdt door vallend betonblok

Op 7 mei werd een ploegbaas van het Canadese bedrijf Construction Polaris dodelijk geraakt door een vallend betonblok. Hoe had men dit ongeval kunnen voorkomen ?

Wat is kwarts?

Kwarts of siliciumdioxide bestaat uit de chemische elementen silicium en zuurstof. Het is een van de meest voorkomende stoffen op aarde. Ook de meeste natuurlijke gesteenten bevatten kwarts. Hierdoor komt kwarts ook in veel bouwmaterialen voor. Daarom komt op bouwwerven, of bij specifieke activiteiten (frezen, zagen, boren) vaak inadembaar kwartsstof vrij. Kwartsstof is een heel fijn stof, dat niet of nauwelijks zichtbaar is maar wel diep kan doordringen in de longen en het longweefsel beschadigen.

Veilig gebouwen renoveren

Sitauties Goed/Fout. Risico’s op vallen die gepaard gaan met de renovatie van gebouwen.

2012, Europees Jaar voor actief ouder worden

2012 is het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. We kunnen er niet onderuit dat we in het Europa van de toekomst allemaal langer zullen moeten werken. Deze trend is het gevolg van verschillende demografische ontwikkelingen: de Europeanen zijn gezonder en leven langer. Men verwacht dan ook dat de werkende bevolking zal afnemen met bijna 6,8% (20,8 miljoen mensen) tegen 2030. Dit betekent dat twee mensen in de actieve leeftijd zullen moeten voorzien in de behoeften van één gepensioneerde, in plaats van vier vandaag. Gevolg: de pensioenstelsels moeten worden hervormd en de werktijd moet worden verlengd.