Wetgeving

Certificatie coördinatoren onmogelijk door ontbrekend KB

Om in orde te zijn met de bestaande regelgeving, moeten bepaalde veiligheids- en gezondheidscoördinatoren een ontvangstakte kunnen voorleggen. Die akte is het bewijs dat ze een aanvraag tot certificatie hebben ingediend vóór 31 december 2008. Het KB dat het certificatieschema vastlegt, is echter nog niet in het Staatsblad verschenen en zolang dit niet gebeurt, kunnen de coördinatoren onmogelijk de regels naleven.
: Bouw

Zelfs CAO's zijn niet beschermd tegen juridische anomaliën

KB en CAO: wie wint er in sociaal recht? Dat is de vraag die Jan Dillen, preventieadviseur bij de Federale Verzekeringen, zich stelde toen hij een juridische anomalie ontdekte in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) over sociale voorzieningen. Maar eerst even een opfrissing betreffende het statuut en de karakteristieken van de CAO's.

Veiligheid Oost-Europese werknemers voldoende verzekerd door Belgische wetgeving?

De toetreding van steeds meer landen tot de Europese Unie maakt dat bepaalde sectoren in België steeds vaker een beroep doen op buitenlandse werkkrachten. In de bouwsector uit zich dat, sinds de toetreding van 10 nieuwe landen tot de EU in 2004, door een opvallende toestroom van Poolse arbeiders op Belgische bouwwerven. In haar eindwerk ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling. Risico’s op de Belgische bouwplaatsen bij het werken met nieuwe EU-onderdanen’ Joanna Platrzalek, Grensoverschrijdende tewerkstelling. Risico’s op de Belgische bouwplaatsen bij het werken met nieuwe EU-onderdanen. Eindwerk tot het verkrijgen van het getuigschrift ‘Aanvullende vorming preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2. Lucina Academy for Working Life, Academiejaar 2006-2007. Promotor: Jacques Clerinx. gaat Joanna Patrzalek na in hoeverre het werken met werknemers van verschillende Europese nationaliteiten op Belgische werven veiligheidsrisico’s inhoudt.

Postinterventiedossier: wijzigingen

Het koninklijk besluit van 22 maart 2006 (BS van 12 april 2006) wijzigt het KB van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De belangrijkste veranderingen hebben te maken met de aanstelling van de coördinatoren op bouwplaatsen van minder dan 500 m², maar er zijn ook nieuwe bepalingen geldig voor het postinterventiedossier.

Bouwplaatsen kleiner dan 500 m²: veranderingen

Het koninklijk besluit van 22 maart 2006 (BS 12 april 2006) wijzigt en verduidelijkt het KB van 25 januari 2001 over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De wijzigingen hebben te maken met het postinterventiedossier en met de aanstelling en certificatie van de coördinatoren voor de bouwplaatsen kleiner dan 500 m².

Wijzigingen KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Op 12 april 2006 verscheen in het Belgische Staatsblad het KB van 22 maart 2006 dat wijzigingen doorvoert aan het KB betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (25 januari 2001).
: Bouw

Regels voor steigers

Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte bevat de belangrijkste bepalingen voor het gebruik van steigers. Een samenvatting.

Arbeidsongevallen en tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Een recent KB heeft wijzigingen aangebracht aan een aantal specifieke bepalingen over de aangifte van arbeidsongevallen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Over welke wijzigingen gaat het?

Een nieuw KB over tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Het KB van 19 januari 2005 tot wijziging van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 27 januari 2005) voert geen drastische veranderingen door in de bestaande wetgeving. Het basisprincipe blijft hetzelfde: coördinatie is noodzakelijk van zodra minstens twee aannemers op een werf tussenkomen. Maar wat verandert er dan eigenlijk?