Wetgeving

Codex - Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia

Codex Welzijn op het werk - Boek V Omgevingsfactoren en fysische agentia zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Regels rond verlichting en verluchting gewijzigd in KB arbeidsplaatsen

Op 14 april 2016 verscheen een KB dat een aantal bepalingen rond verlichting en luchtverversing wijzigt in het KB arbeidsplaatsen.