Artikel

Wat is het Chronic Obstructive Pulmonary Disease of COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een chronische, langzaam verergerende longziekte waarbij de opname van zuurstof in het lichaam steeds moeilijker wordt. In dit artikel geven we een overzicht van deze ernstige aandoening. We beschrijven het voorkomen ervan in België, de belangrijkste oorzaken, ook werkgerelateerd, de symptomen en diagnose, en de behandeling.

Nieuwe gezondheidsrisico’s signaleren

Door de constante evolutie op de arbeidsmarkt en die van de arbeidsomstandigheden ontstaan er nieuwe gezondheidsrisico’s op de werkvloer en eventueel ook nieuwe beroepsziekten. Het blijft moeilijk om in te schatten hoe de werkplek de gezondheid van de werknemers beïnvloedt. Mysignal.be zou daarin een rol kunnen spelen.

Subacromiaal pijnsyndroom: een nieuwe beroepsziekte in de maak?

In Nederland heeft het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) een nieuwe registratierichtlijn opgesteld voor het vaststellen van het subacromiaal pijnsyndroom als beroepsziekte. Dit syndroom, afgekort als SAPS, is een verzamelnaam voor pijnklachten ter hoogte van de schouder. Is er nu ook voor België een nieuwe beroepsziekte in de maak?

Uitbraak van een zeldzame vorm van legionella onder werknemers

Eind juli, begin augustus 2017 kwam het West-Vlaamse bedrijf Clarebout Potatoes in het nieuws door een uitbraak van een ziekte onder zijn werknemers. Het duurde een hele tijd om tot een juiste diagnose te komen omdat het om een minder voorkomende vorm van legionella ging. Aanvankelijk dacht men ook aan ODTS, dat ook zeldzaam en minder gekend is.

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.

Isocyanaten: tijd voor een overzicht van de problematiek

Een isocyanaat is een scheikundige stof met talrijke toepassingen in de maaknijverheid en de bouwsector. Ook door doe-het-zelvers wordt het frequent gebruikt, al beseft niet iedereen dat. Isocyanaten kunnen gezondheidseffecten zoals irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken.

Schadevergoeding voor arbeidsongevallen: een Frans slachtoffer voor het EHRM

Een laborante met de ziekte van Parkinson heeft de Franse staat voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gedaagd omdat ze niet akkoord gaat met een forfaitaire schadevergoeding voor arbeidsongevallen.

 

Beroepsziekten in de artistieke wereld

Op de Belgische lijst van beroepsziekten staat sinds 1989 een code die specifiek bedoeld is voor schouwspelartiesten. Het gaat hier over “aandoeningen door overmatige inspanning van peesscheden, van het weefsel van peesscheden en van inplantingen van spieren en pezen”. Deze aandoeningen zijn beter bekend als overbelastingsletsels of tendinopathieën van het bewegingsapparaat, met als code 1.606.21.

Rechtspraak beroepsziekten: voorwaarden van risicoblootstelling verschillen in de privésector en overheidssector

In het arrest van 4 april 2016 snijdt het Hof van Cassatie een thema aan dat van belang is voor beroepsziekten in de overheidssector. Volgens meerdere rechterlijke beslissingen diende men de voorwaarden van risicoblootstelling in de overheidssector op dezelfde wijze te beoordelen als in de privésector. Het Hof van Cassatie doet die redenering teniet.  

 

Vaarwel FAO-FBZ, welkom Fedris

In het kader van de verbetering van de efficiëntie van de overheidsdiensten heeft de federale overheid beslist om het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) te laten samensmelten tot het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, Fedris. De fusie is een feit sinds 1 januari 2017.