Wetgeving

Nationale strategie inzake Welzijn op het Werk: veiligheid op bouwwerven

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van 28 april heeft minister van Werk Joëlle Milquet enkele initiatieven voorgesteld in het kader van de Nationale strategie inzake Welzijn op het Werk. In de loop van de volgende maanden wordt gefocust op bouwwerven. Het aantal ongevallen in de bouwsector blijft immers erg hoog.

Internationale conventie over veiligheid en gezondheid op het werk

Tijdens de 95e Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève keurde een overweldigende meerderheid een conventie en een aanbeveling over veiligheid en gezondheid op het werk goed. De IAO wil hiermee een preventieve veiligheids- en gezondheidscultuur hoog op de nationale agenda’s krijgen.

Grote schoonmaak in Europese wetgeving

De Europese Commissie heeft een actieplan van drie jaar opgestart om de duizenden pagina’s tellende Europese wetgeving te vereenvoudigen. Wat is de bedoeling? Zal dit plan invloed hebben op de Europese regelgeving op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk?