Artikel

België stemt in met IAO verdragen nr. 155 en nr. 161

In het Staatsblad van 17 februari 2012 verschenen twee wetten betreffende instemmingen met verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Aangezien het om gemengde verdragen ging, was ook de goedkeuring van de gemeenschappen of gewesten nodig. 

Buitenlandse werknemers en de Belgische welzijnswetgeving

Dat de Belgische welzijnswetgeving op alle Belgische werknemers van toepassing is, is logisch, maar hoe zit het met buitenlandse werknemers die in opdracht van hun werkgever opdrachten uitvoeren in België?

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 3)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Dit derde deel handelt over de komst van de wet welzijn en de uitwerking van de eerste nationale strategieën in België.

De sociale en economische richtlijnen

In de Europese regelgeving worden de veiligheid van werknemers en de veiligheid van producten er niet altijd samen behandeld. Algemeen kan gesteld worden dat regels rond de veiligheid van werknemers vastgelegd worden in zogenaamde ‘sociale’ richtlijnen. Regels over de veiligheid van producten liggen vervat in ‘economische’ richtlijnen.

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 2)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit tweede deel behandelen we de publicatie van de kaderrichtlijn en van de bijzondere richtlijnen en hun omzetting in Belgisch recht.

Welke invloed hebben de EU-strategieën gehad op de veiligheid en gezondheid in België? (Deel 1)

De Europese actieprogramma’s en strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk hebben ook de Belgische wetgeving fors beïnvloed. In drie artikels schetsen we een beeld van deze evolutie. De teksten zijn gebaseerd op een toespraak (1) van Christian Deneve, Directeur-Generaal Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit eerste deel komt de omzetting van de eerste richtlijnen in de Belgische wetgeving aan bod.

Preventie rendeert

"Preventie rendeert", dat is de conclusie van het onderzoek Benefits of Occupational Safety and Health uitgevoerd in opdracht van de Europese commissie. Het onderzoek bestond enerzijds uit een literatuurstudie en anderzijds uit een praktijkonderzoek. Tijdens het praktijkonderzoek werden de kosten van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen berekend en kosten-batenanalyses gemaakt van preventiemaatregelen.  

Minder regeltjes voor KMO's?

De Europese Commissie overweegt om in een aantal gevallen minder en/of andere wetgevende regels op te leggen aan KMO's. 

GlaxoSmithKline: Praktische opleidingen versnellen praktijkervaring

Het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline Belgium (GSK) telt heel wat werknemers. Het gevolg is een stijgende vraag naar veiligheidsopleidingen. Jean-Louis Baraté, preventieadviseur bij de IDPBW, trad op als coördinator van een werkgroep. Samen met die werkgroep ontwikkelde hij een opleidingscentrum waarin de specifieke productieomgeving werd nagebouwd. Dit initiatief leidde ertoe dat het bedrijf werd beloond met een selectie als goede praktijk door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van de Europese Campagne 2008-2009 voor risicobeoordeling.

Arboconvenanten: sectorale programma's voor preventie

Nederland heeft in 1999 een subsidieprogramma opgezet voor sectoren. Bedoeling van de convenanten was om het ziekteverzuim terug te dringen door de sectoren aan te zetten om maatregelen te nemen. De arboconvenanten gaan uit van het principe van co-financiering.