Artikel

Gezondheid en veiligheid op het werk: strategisch kader voor 2014-2020

De Europese Commissie heeft op 6 juni haar nieuw strategisch kader (2014-2020) voorgesteld voor wat betreft veiligheid en gezondheid. Dit nieuwe kader bevat de grote uitdagingen, de strategische doelen, de belangrijkste maatregelen en de instrumenten om die doelstellingen te verwezenlijken. Dit kader past in de “Europa 2020-strategie”.

Vijf aanbevelingen voor volgende regering

Academici van vijf grote Nederlandstalige en Franstalige universiteiten hebben de volgende regering een aantal concrete voorstellen gedaan om de bestaande structuren en hun werking nieuw leven in te blazen. Het gaat om vijf aanbevelingen in verband met veiligheid en gezondheid op het werk.

EU evalueert oude Strategie 2007 - 2012 en werkt aan opvolger

De Europese Commissie verzamelt momenteel de resultaten van de Europese Strategie over veiligheid en gezondheid op het werk 2007-2012 op basis van een raadpleging van alle betrokken partijen en een evaluatie. Op die manier hoopt Europa een beter inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en antwoorden te vinden op de nieuwe uitdagingen.

Uitdagingen van veilig onderhoud

De twee jaar durende Europese campagne rond veilig onderhoud werd in oktober en november afgesloten met verschillende seminaries. PreventFocus sprak met Wim Vancauwenberghe van campagnepartner Bemas over de voorbije campagne en de uitdagingen van de onderhoudssector.

Theater in bedrijven?

Kan het veiligheidsgedrag van werknemers veranderd worden? Kunnen nieuwe, gemeenschappelijke waarden worden ontwikkeld? Kan de preventie- en veiligheidscultuur binnen een bedrijf worden versterkt?
Het kan als de werknemers er op de juiste wijze bij betrokken worden. En hierbij gaat het om informeren, uitleggen, overtuigen,...
Het gebruiken van rationele argumenten of het vragen om "het gezond verstand" te gebruiken blijken niet voldoende om te komen tot gedragsveranderingen. Ook emoties moeten worden aangesproken, en dit kan bijvoorbeeld via theater. Bedrijfstheater begint trouwens steeds meer ingang te vinden.

Benoit Gallez, Prevent
 

Erkenning van beroepsziekten: niet genderneutraal

Sinds de jaren 1960 nemen vrouwen steeds meer deel aan de arbeidsmarkt, iets wat voordien grotendeels gereserveerd was voor mannen. Daardoor is de relatie tussen genderkwesties en de erkenning van beroepsziekten een aandachtspunt voor beleid geworden. De arbeidswereld is immers niet genderneutraal: bewust en onbewust maakt men een onderscheid tussen man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk. Dat onderscheid zit diep ingebed in de nationale erkenningssystemen voor beroepsziekten, ook in België.

De invloed van goed leiderschap op veiligheid en gezondheid op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer is niet enkel een kwestie van goede veiligheidsprocedures en –maatregelen, de werknemers moeten het beleid ook opvolgen en mee helpen vorm geven. Om dit te bekomen heb je goede leiders nodig die mensen kunnen motiveren om samen aan een veiligere werkomgeving te bouwen. Maar wat houdt ‘goed leiderschap’ precies in en wie neemt de leidersrol op?

Leiderschap en participatie: wetgeving

De Europese campagne 2012-2013 ‘Samen sterk voor preventie’ benadrukt dat samenwerken voor de preventie van risico’s in de onderneming een wettelijke verplichting is. In de onderneming is iedereen betrokken, zowel op Europees als op nationaal niveau: directie, managers, meestergasten, werknemers... Wie doet wat? Een stand van zaken in België. 

IAO: Conventies over maritieme arbeid en huispersoneel

Twee conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn in 2013 in werking getreden. De conventies bevatten internationale arbeidsnormen, die worden uitgewerkt en goedgekeurd door de opdrachtgevers van de IAO (regeringen, werkgevers en werknemers). Dat gebeurt tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van de IAO.

Zero Accident Vision: blijvend werken aan ongevallenpreventie

De Scandinavische preventiestrategie zero accident vision raakt steeds meer ingeburgerd in de bedrijven. Deze visie gaat er van uit dat alle ongevallen voorkomen kunnen worden door een proactief veiligheidsbeleid te voeren. Wat zijn de succesfactoren?