Artikel

Te voet of met de fiets naar het werk: goed voor de gezondheid

Euractiv maakte onlangs de resultaten bekend van een Britse studie uitgevoerd door onderzoekers uit Glasgow en gepubliceerd in het British Medical Journal. Volgens die studie lopen personen die dagelijks de fiets gebruiken, aanzienlijk minder risico op kanker en hart- en vaatziekten. In het artikel kondigt de European Cyclists’ Federation (ECF) eveneens de lancering van een ‘Europese fietsstrategie’ aan.

 

ISO: een beter ontworpen werkomgeving voor een betere mentale gezondheid

Mentale problemen en stressklachten vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Wereldgezondheidsdag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, stond dit jaar in het teken van depressie, een van de thema’s van het actieplan voor geestelijke gezondheid 2013-2020.

 

De DIP-methode: Bedenkingen bij de methodiek

De DIP-methode is een gestandaardiseerde benadering voor participatieve risicoanalyses. DIP staat hier voor ‘Doelgerichte Interventie Planificatie’. De DIP-methode wordt veel minder gebruikt door preventieadviseurs dan de Sobane-methode, omdat ze een ruimer toepassingsgebied heeft – Sobane is uitsluitend gericht op welzijn op het werk – en vooral omdat nergens in het Nederlandse taalgebied een behoorlijke handleiding bestaat. Om deze reden zullen we haar hieronder wat meer in detail behandelen.

EU-richtlijnen veiligheid en gezondheid op het werk: evaluatie

De bescherming van veiligheid en gezondheid op het werk is in Europa geregeld door de kaderrichtlijn en de daarbij aansluitende bijzondere richtlijnen. In het kader van het Refit-programma is deze regelgeving geëvalueerd om na te gaan hoe de regelgeving is omgezet en in welke mate ze relevant, efficiënt en effectief is. Het evaluatierapport treedt volmondig de relevantie bij van deze regelgeving. Op het vlak van efficiëntie en effectiviteit is het moeilijker om eenduidige conclusies te trekken.

Europese Commissie: Initiatieven inzake veiligheid en gezondheid op het werk

In 2012 startte de Europese Commissie met een grondige evaluatie van de EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk in het kader van het Refit-programma. De doelstelling van Refit is de EU-wetgeving toegankelijker en effectiever te maken. Op 10 januari 2017 kondigde de Commissie nieuwe maatregelen aan om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de EU te bevorderen.

De wet welzijn op het werk, een product met Europese invloed?

Dit jaar viert de wet van 4 augustus 1996, die betrekking heeft op de het welzijn van de werknemers, zijn twintigste verjaardag. Dat is een gepast moment om de totstandkoming van de wet te bestuderen en in het bijzonder de Europese invloed hierop.

VS strenger op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk

Amerika, het land van de vrijheid… Tenminste, dat is de mening van mensen die met een Europese bril naar het westen kijken. Weinigen beseffen hoe streng de Verenigde Staten zijn op het vlak van de preventie van ongevallen en intoxicaties op de werkplek.

 

Brussels Gewest: bedrijfsvervoerplan

Mobiliteit is een belangrijke bekommernis voor het Brussels Gewest. Daarom werden bedrijven met meer dan 100 werknemers sinds 2004 verplicht een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen. Beknopt overzicht van de verplichtingen.

Prioriteiten werkgelegenheid en gezondheid van het Nederlands voorzitterschap

Van 1 januari tot 1 juli 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het Nederlands voorzitterschap heeft alvast enkele prioriteiten aangekondigd rond de thema’s werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken. 

Peeters presenteert beleidsnota 2016

Minister van werk Kris Peeters (CD&V) stelde op 3 november 2015 zijn beleidsnota voor het jaar 2016 voor aan de Kamer. Groot nieuws viel er niet te rapen, maar de beleidsnota bevat toch enkele interessante punten.