Actueel

Verlichting: energiezuinigheid en veiligheid op het werk

Om de energiefactuur te verminderen, overwegen sommige bedrijven om het verbruik voor verlichting terug te dringen. Het Franse Institut national de recherche et de sécurité (INRS - nationaal instituut voor onderzoek en veiligheid) stelt een aantal technische oplossingen voor die het mogelijk maken minder te verbruiken zonder te moeten inboeten aan comfort op het vlak van verlichting.

Hoe het begrip ‘speciaal correctiemiddel’ interpreteren?

Een Roemeens hof van beroep heeft het Europees Hof van Justitie een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van het begrip ‘speciaal correctiemiddel’ in artikel 9 van de richtlijn Beeldschermen.  

Apps Kantoorergonomie

Er bestaan heel wat apps op de markt die je meer bewust maken van het belang van een ergonomische kantoorinrichting. De apps vervangen in geen geval de verplichte risicoanalyse en het professioneel advies van een preventieadviseur, arbeidsgeneesheer of ergonoom. Ze kunnen wel helpen om het personeel bewust te maken van de risico’s van een kantoorjob.