Wetgeving

Medisch attest voor werknemers in de voedingswarensector niet meer vereist

Sinds 1 januari 2016 is het verplicht gezondheidstoezicht opgeheven voor werknemers die in contact komen met voedingswaren of -stoffen. Bleef wel de verplichting om een medisch attest voor te leggen op basis van de wetgeving inzake voedselhygiëne. Ook deze verplichting is nu opgeheven door een koninklijk besluit van 3 juli 2018.

Waar zijn de bepalingen betreffende de arbeidsplaatsen naartoe?

Op 5 november 2012 verscheen het Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit, dat de algemene regels voor de arbeidsplaatsen bevat, verzamelt alle bepalingen die vroeger verspreid waren over het ARAB. De overeenkomsten tussen de oude en de nieuwe referenties zijn opgenomen in een praktische tabel die opzoekingen kan vergemakkelijken. 

Meer producten kunnen Europees Ecolabel behalen

Sinds 19 februari 2010 gelden de nieuwe regels rond de Europese Milieukeur (Ecolabel) die ingevoerd werden door Verordening nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU milieukeur (PB 30 januari 2010).