Wetgeving

Sanitaire installaties in de bedrijfskeuken: vormgeving en gebruik

Vele grotere ondernemingen hebben een grootkeuken. Het personeel dat instaat voor de bereiding en het serveren van de maaltijden, moet beschikken over eigen sanitaire installaties. Hoe moeten die eruitzien? En mogen deze ook gebruikt worden door de gebruikers van de eetgelegenheid, zoals de eigen personeelsleden, bezoekers en de werknemers van onderaannemers?

Medisch attest voor werknemers in de voedingswarensector niet meer vereist

Sinds 1 januari 2016 is het verplicht gezondheidstoezicht opgeheven voor werknemers die in contact komen met voedingswaren of -stoffen. Bleef wel de verplichting om een medisch attest voor te leggen op basis van de wetgeving inzake voedselhygiëne. Ook deze verplichting is nu opgeheven door een koninklijk besluit van 3 juli 2018.

Meer producten kunnen Europees Ecolabel behalen

Sinds 19 februari 2010 gelden de nieuwe regels rond de Europese Milieukeur (Ecolabel) die ingevoerd werden door Verordening nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU milieukeur (PB 30 januari 2010).