Werknemersinformatie

Quiz: Wat weet jij over asbest?

Asbest zo veilig mogelijk verwijderen

Asbest is kankerverwekkend. Je verwijdert het goedje dus best met de nodige voorzichtigheid. Aan de hand van enkele richtlijnen kan je het gevaar beperken.