Artikel

Beroepsziekten in de garage- en carrosseriesector

Werknemers in carrosseriebedrijven en garages worden aan heel wat risico’s blootgesteld. De jaarverslagen van het Fonds voor de Beroepsziekten schetsen een beeld de aard van de beroepsziekten in deze sector en de tendensen. 

Frankrijk: Asbestvezels in talk?

In Frankrijk werd al herhaaldelijk melding gemaakt van coatings op basis van talk die mogelijk ook asbestvezels bevatten. Vandaar dat de Franse overheid aan het Anses (Nationaal Agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) heeft gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de samenstelling van deze talk en naar de gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik ervan. Het Agentschap, dat de resultaten van dit onderzoek onlangs publiceerde, benadrukt dat de werknemers beschermd moeten worden. 

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke minerale vezel. Het werd vroeger vaak gebruikt omwille van zijn fysische en chemische eigenschappen en de lage kost. Door het hoge aantal toepassingen en gezien de resistentie van het materiaal blijft het risico op blootstelling aan de gevaarlijke vezels in de arbeidswereld reëel.