Actueel

Arbeidsinspecties in vrije val in Europa

Uit een studie van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV – ETUC in het Engels) blijkt dat het aantal bezoeken van arbeidsinspecteurs sinds 2010 met 20% is afgenomen. Tegelijkertijd waren er ruim 1.000 inspecteurs minder beschikbaar voor werkplekbezoeken. Meer dan een derde van de Europese landen voldoet niet meer aan de ILO-norm van één arbeidsinspecteur per 10.000 werknemers.

Hightech veiligheid in besloten ruimte

Er zijn heel wat technische hoogstandjes op de markt om de veiligheid in besloten ruimten te garanderen. In de buurlanden raken ze steeds meer ingeburgerd. Belgische bedrijven maken pas kennis met monitoringsystemen bestaande uit (nacht)camera’s, badge- en meetsystemen en controlekamers. Maar in hoeverre stroken deze nieuwe systemen met de Belgische wetgeving?

Duitsland: Werknemers behoorlijk tevreden over toiletten op het werk

Het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid BAuA deed onderzoek naar de staat van het sanitair in bedrijven. De onderzoekers polsten naar de staat en het gebruik van de toiletten en de tevredenheid over het sanitair bij werknemers van kmo’s. Op die manier wilden de onderzoekers gegevens verzamelen om op basis daarvan, in een latere fase, aanbevelingen te kunnen doen. Hieronder volgen enkele opvallende resultaten van het onderzoek.