Wetgeving

Werkzaamheden in een hyperbare omgeving: een ministeriële omzendbrief

Het Belgisch Staatsblad van 28 april 2006 publiceerde een ministeriële omzendbrief over de toepassing van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving voor de leden van de brandweer. De toepassing van dit besluit stelde problemen bij de brandweer, met name tijdens reddingsoperaties. Wat staat er in de omzendbrief ?