Wetgeving

Regels over binnenluchtkwaliteit toegevoegd aan de codex

Het KB van 2 mei 2019 (BS 21 mei 2019) wijzigt de codexbepalingen over arbeidsplaatsen. De werkgever moet voortaan een risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit uitvoeren. Maatregelen zijn vereist om de CO2-concentratie op werkplekken lager dan 900 ppm te houden. Voor bestaande gebouwen die niet aan de regels kunnen voldoen, is een actieplan nodig dat aangeeft hoe de situatie zal verbeterd worden.

Codex - Boek III Arbeidsplaatsen

Codex Welzijn op het werk - Boek III Arbeidsplaatsen zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Regels rond verlichting en verluchting gewijzigd in KB arbeidsplaatsen

Op 14 april 2016 verscheen een KB dat een aantal bepalingen rond verlichting en luchtverversing wijzigt in het KB arbeidsplaatsen. 

Drempel voor elektronische aanwezigheidsregistraties op bouwwerven verlaagd

Op 19 februari 2016 verscheen een KB dat ervoor zorgt dat meer tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een systeem voor elektronische aanwezigheidsregistratie zullen moeten gebruiken. De regels zijn op 1 maart 2016 in werking getreden. 

Tijdelijke sluiting voor publiek toegankelijke gesloten plaatsen die het rookverbod overtreden

Ondanks de geldboetes laten veel cafébazen nog steeds toe dat er in hun zaak gerookt wordt. De wetgever probeert de hardleerse uitbaters nu op andere gedachten te brengen met een (tijdelijk) sluitingsbevel.

Wat is er geworden van de bepalingen betreffende de sanitaire installaties?

Het KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (BS van 5 november 2012) (KB Arbeidsplaatsen) herziet de algemene regels waaraan de arbeidsplaatsen moeten voldoen. De bepalingen betreffende de sanitaire installaties, een van de meest voorkomende thema’s op de agenda van de comités PBW, zijn niet ontsnapt aan de ‘restyling’. Wat is er van hen geworden?

Veiligheidssignalering: Hoe norm ISO 7010 toepassen?

De norm ISO 7010:2011 Graphical symbols - Safety colours and safety signs werd in België geregistreerd in september 2012. Deze norm bevat een aantal veiligheidstekens die lichtjes verschillen met de Belgische regelgeving rond veiligheids- en gezondheidssignalering. Hoe kan die norm in de ondernemingen toegepast worden? 

De ARAB-vergoeding en sanitaire voorzieningen voor werknemers

De wetgeving welzijn op het werk beschrijft in de bepalingen over arbeidsplaatsen uitgebreid de sanitaire voorzieningen voor werknemers. Maar deze regels moeten ook een bescherming bieden voor de sanitaire behoeften van de werknemers die in het kader van hun job constant de baan op moeten. Deze werknemers moeten tijdens hun werkuren namelijk iets kunnen drinken en naar het toilet kunnen gaan.

Een KB voor de arbeidsplaatsen

Op 5 november 2012 verscheen het Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit, dat de algemene regels voor de arbeidsplaatsen bevat, verzamelt alle bepalingen die vroeger verspreid waren over het ARAB.

Waar zijn de bepalingen betreffende de arbeidsplaatsen naartoe?

Op 5 november 2012 verscheen het Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit, dat de algemene regels voor de arbeidsplaatsen bevat, verzamelt alle bepalingen die vroeger verspreid waren over het ARAB. De overeenkomsten tussen de oude en de nieuwe referenties zijn opgenomen in een praktische tabel die opzoekingen kan vergemakkelijken.