Onderzoek

Kantoren inrichten volgens de persoonlijkheid van de werknemer?

Een Brits onderzoek, uitgevoerd in opdracht van een bedrijf dat online kantoormateriaal verkoopt, brengt een verrassend element aan waarmee men rekening kan houden bij de inrichting van kantoren: de persoonlijkheid van de werknemer.

Slipweerstand van vloeren beïnvloeden

De slipweerstand van vloeren is afhankelijk van vele factoren: de oppervlakteruwheid, de slijtage, de vervuiling, het onderhoud van de vloer,… Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) deed onderzoek naar wat precies de slipweerstand van een vloer kan beïnvloeden.

Frankrijk: beroepsrisico’s in parkeergarages

Het Franse agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid (Anses) publiceerde in juli 2010 een advies getiteld “Beroepsactiviteiten en luchtkwaliteit in parkeergarages”. Het doel van de studie was het identificeren van de meest risicovolle beroepsactiviteiten in overdekte parkeerterreinen en van de meest problematische vervuilende stoffen, met als doel het opstellen van preventieadviezen.