Artikel

Werken in een hyperbare omgeving

Bij werken in een hyperbare omgeving, zoals duikwerken, is het grootste risico de grote drukverandering. Dit risico valt niet weg te nemen. Het minutieus volgen van veiligheidsprocedures is dan ook essentieel om het werk veilig te laten verlopen.

Met medewerking van Tony Note, Adhesia
 

Vallen op gelijke hoogte: niet banaal of onvermijdelijk

Uitglijden, struikelen… Bij een val op gelijke hoogte denkt men al vlug aan een persoonlijke onhandigheid. Soms wordt er zelfs wat lacherig op gereageerd. Toch komen dergelijke arbeidsongevallen meer voor dan we denken en soms zijn ze ook ernstig. Preventiemaatregelen zijn mogelijk. Maar omdat deze ongevallen vaak het gevolg zijn van een combinatie van factoren is het beheren van het risico niet altijd gemakkelijk.

Ergonomie in grootkeukens

Op 29 april 2010 organiseerde het Provinciaal Comité van Antwerpen voor de Bevordering van de Arbeid en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Dienst Grootkeukenhygiëne de studienamiddag: ‘Smaakvol koken in een doordacht uitgeruste grootkeuken’. Naar aanleiding hiervan staan we even stil bij de risico’s bij het werken in grootkeukens. Lieven Eeckelaert & Freddy Willems, Prevent

Veilig werken in een besloten ruimte

Werken in een besloten ruimte is een activiteit met een verhoogd risico. Ongevallen tijdens ingrepen in een afgesloten omgeving zijn vaak ernstig en kunnen zelfs dodelijk zijn. Aangezien deze ingrepen noodzakelijk zijn – met name bij onderhoudswerken – moeten ondernemingen die deze werken uitvoeren, over een specifieke werkvergunning beschikken.

Werken op hoogte bij felle wind

Wie op een hoogte werkt, vangt meer wind en loopt dus meer gevaar om weggeblazen te worden. Hoe feller de wind hoe moeilijker het wordt om het evenwicht te bewaren. Welke preventiemaatregelen moet de werknemer nemen en wat zegt de wet?

Is het verboden om vergaderingen te houden in een refter?

In veel bedrijven is een refter of speciale eetplaats voorzien voor de werknemers. Meestal staan in dergelijke eetplaatsen verschillende tafels opgesteld en in sommige ondernemingen gebruikt men deze tafels ook voor bijeenkomsten en vergaderingen. Mag een refter zomaar een andere bestemming krijgen en wat zijn de wettelijke bepalingen hierover?

Veiligheidsborden: algemene principes

Signalisatie wil werknemers wijzen op een aantal risico's, op een snelle manier belangrijke informatie overdragen over veiligheid en gezondheid op het werk of een te nemen maatregel aangeven. Maar signalisatie kan enkel effect sorteren als ze doeltreffend aangebracht werd en als de betekenis van de signalisatie gekend is. Ze moet dus volgens een aantal regels uitgewerkt en aangebracht worden, met als eerste doel effectiviteit. Een overzicht van de algemene principes.

Signalisatie aanbrengen

Signalisatie is pas effectief als mensen deze (tijdig) opmerken en begrijpen. Ze moet dus op een gepaste manier aangebracht worden. Dit houdt in dat een aantal parameters correct in rekening moeten gebracht worden, zoals de verhouding tussen de afmetingen van de signalisatie en de leesafstand, de coherentie, de relevantie,...

De veiligheid van afgezonderd tewerkgestelde werknemers

Iedere onderneming heeft wel een aantal arbeidsposten waar afgezonderd tewerkgestelde werknemers aan het werk zijn. Hun aantal neemt toe door de steeds verdergaande automatisering en informatisering. Bovendien worden hun taken steeds ingewikkelder. In Frankrijk heeft een van de nationale technische comités belast met het uitwerken van aanbevelingen voor de preventie van beroepsrisico’s, onlangs een nieuwe versie van raadgevingen voor afgezonderd werk gepubliceerd. Welke aspecten verdienen aandacht? En wat zijn de bepalingen in België?