Artikel

Hersenschudding op het werk, een vaak miskend letsel

Een hersenschudding is de meest voorkomende vorm van hersentrauma. Op de werkplaats kan een hersenschudding het gevolg zijn van een val-, struikel- of glijpartij, maar ook van een aanrijding. Volgens het Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, dat zich over deze kwestie heeft gebogen, heeft men vaak geen goed beeld van de oorzaken van hersenschuddingen en weet men vaak niet hoe ermee om te gaan op het werk. 

Krijgt registratieplicht op bouwwerven navolging?

Net zoals in de bouw wordt ook in de vleesverwerkende industrie veelvuldig gebruik gemaakt van aannemers en onderaannemers. Om een eind te maken aan het onoverzichtelijk kluwen van aannemers, zelfstandigen en schijnzelfstandigen, grijpt de overheid nu naar een instrument dat zijn nut reeds bewezen heeft in de bouwsector: de verplichte aanwezigheidsregistratie. 

Inspectiecampagne rond de preventie van valpartijen in de zorgsector

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft gedurende het tweede semester van 2014 een inspectiecampagne gevoerd in de sector van de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen.
 Deze inspectie maakte deel uit van een bredere sensibilisatie- en inspectiecampagne over heel Europa. Het doel ervan was ongevallen en letsels ten gevolge van uitglijden en struikelen op de werkvloer te voorkomen.

Steeds meer camera’s op de werkvloer

Uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat het aantal camera’s op de werkplek flink in de lift zit. In de eerste tien maanden van 2014 was er zelfs een toename van 38% ten opzichte van 2013.

Wintertijd: meer blauw in het licht?

In de maand oktober schakelen we over naar de wintertijd, de tijd van het jaar waarin de dagen korter worden en het daglicht minder intens wordt. En dat heeft ook gevolgen voor ons bioritme. In een recente studie hebben Franse onderzoekers aangetoond dat een lichtspectrum verrijkt met korte (blauwe) golflengten kan bijdragen tot een betere synchronisatie van ons bioritme in situaties waar mensen het moeten stellen zonder zonlicht.

Toezicht en redding tijdens werken in een besloten ruimte

Het komt regelmatig in het nieuws: een werknemer raakt in de problemen in een besloten ruimte en de collega die hem te hulp schiet ook. Het is dan ook heel belangrijk dat de reddingsploegen op de hoogte zijn van de geldende wetgeving voor noodsituaties in besloten ruimten.

Gevaarlijke stoffen meten in besloten ruimte

Een van de belangrijkste gevaren tijdens werken in een besloten ruimte is een gevaarlijke atmosfeer die verstikking, intoxicatie, brand of explosie kan veroorzaken. Daarom is het van levensbelang om zowel voor als tijdens de interventie in de besloten ruimte de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te controleren.

Relatieve vochtigheid en gezondheid in kantooromgevingen

Bij kantoorwerkers is de luchtvochtigheid vaak een bron van klachten en ongemakken. We zetten hieronder de belangrijkste effecten op een rijtje.

Aandachtspunten inrichting flexwerkplek

Een kwart van de werknemers is niet tevreden met de inrichting van hun flexibele werkomgeving. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek van Integron. Zij kunnen zowel thuis als op kantoor niet werken zoals ze dat zouden willen. Wie flexibele kantoren wil inrichten moet met heel wat zaken rekening houden.

Onderhoud in het Berlaymontgebouw

Bij onderhoud denken we vaak aan het onderhoud van machines, installaties of werktuigen. De term ‘onderhoud’ omvat echter veel meer dan dat. Een mooi voorbeeld daarvan is het Berlaymontgebouw, waar alle facetten van onderhoud samengevoegd worden tot één hoogtechnologisch geheel.