Artikel

Veilig en gezond werken in een smeerput

Als we het hebben over smeerputten, denken we vaak aan vuile, slecht verlichte en nauwelijks afgedekte putten. Vroeger waren het weinig comfortabele werkomgeving waarin de veiligheid vaak te wensen overliet. Belgische cijfers ontbreken, maar in Frankrijk gebeuren er jaarlijks nog altijd 30 tot 35 ernstige arbeidsongevallen in en rond een smeerput.  

De keuze van de bevloering in een kantooromgeving

De ideale vloerbekleding bestaat niet, ook niet in een administratief milieu, waar de gebruiksomstandigheden minder veeleisend zijn. In dit artikel gaan we na aan welke criteria een betrouwbare vloer moet beantwoorden in een niet-industriële toepassing. Waar letten we op?

De vereiste afzuigsnelheden voor toxische gassen

Wanneer schadelijke stoffen vrijkomen op één bepaald punt van een werkomgeving, en het onmogelijk is om de bron volledig te omsluiten, wordt vaak geopteerd voor een plaatselijke afzuiging. Maar een plaatselijke afzuiging in werkplaatsen wordt dikwijls zelf in elkaar geknutseld. De vraag is dan: hoe krachtig moet die zijn om alle vrijkomende dampen effectief af te voeren?

Aparte regels voor sociale voorzieningen op bouwplaatsen

De sociale partners van de bouwsector hebben op 10 maart 2016 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten over de sociale voorzieningen op bouwplaatsen. Deze cao is geïnspireerd door het KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.  

Cobots deel van ergonomische werkplek

De arbeiders van Audi Brussel worden sinds kort bijgestaan door cobots. Voor de Duitse autoconstructeur is de combinatie mens-robot slechts een deel van een productiestrategie waarbij veel belang gehecht wordt aan ergonomie.

Intern verkeersongeval

Een werknemer raakte gehandicapt toen een collega met een heftruck over zijn voet reed. Dit ongeval had vermeden kunnen worden door het intern verkeer beter te regelen.

Veiligheidscoördinatie tijdens werken op evenementen

Bedrijfsevenementen, festivals, sportevenementen,… brengen niet alleen veel publiek op de been, er is ook veel volk nodig om ze op te bouwen en af te breken. Hoe zorg je ervoor dat dit zo veilig mogelijk gebeurt? Donald Goedheid leidt onder andere de op- en afbouw van Tomorrowland in veilige banen en baseert zich daarvoor voornamelijk op de wet welzijn op het werk en het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Hersenschudding op het werk, een vaak miskend letsel

Een hersenschudding is de meest voorkomende vorm van hersentrauma. Op de werkplaats kan een hersenschudding het gevolg zijn van een val-, struikel- of glijpartij, maar ook van een aanrijding. Volgens het Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, dat zich over deze kwestie heeft gebogen, heeft men vaak geen goed beeld van de oorzaken van hersenschuddingen en weet men vaak niet hoe ermee om te gaan op het werk. 

Krijgt registratieplicht op bouwwerven navolging?

Net zoals in de bouw wordt ook in de vleesverwerkende industrie veelvuldig gebruik gemaakt van aannemers en onderaannemers. Om een eind te maken aan het onoverzichtelijk kluwen van aannemers, zelfstandigen en schijnzelfstandigen, grijpt de overheid nu naar een instrument dat zijn nut reeds bewezen heeft in de bouwsector: de verplichte aanwezigheidsregistratie. 

Inspectiecampagne rond de preventie van valpartijen in de zorgsector

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft gedurende het tweede semester van 2014 een inspectiecampagne gevoerd in de sector van de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen.
 Deze inspectie maakte deel uit van een bredere sensibilisatie- en inspectiecampagne over heel Europa. Het doel ervan was ongevallen en letsels ten gevolge van uitglijden en struikelen op de werkvloer te voorkomen.