Goede Praktijk

Goed onthaal essentieel om agressiviteit te voorkomen

Gemeentebeambten die in contact komen met het publiek kunnen blootgesteld worden aan onbeleefd of zelfs agressief gedrag. De Brusselse gemeente Sint-Gillis wilde het risico op zulk grensoverschrijdend gedrag verkleinen. Prevent hielp het gemeentebestuur een oplossing te zoeken die verder gaat dan een herinrichting van de ontvangstruimten.

Bombardier Brugge: Zelfsturende teams sturen naar meer veiligheid

© Bombardier

Bij Bombardier Brugge werd sinds de jaren 1990 sterk geïnnoveerd op het vlak van werkprocessen en arbeidsorganisatie. EfficIëntie en kwailiteit gaan daarbij hand in hand. Door te kiezen voor zelfsturende teams is het bedrijf er in geslaagd om flexiber te werken met een meer overzichtelijke organisatiestructuur en kortere communicatielijnen. 

Grontmij Belgium, Industry, Water & Energy: Een sterrol voor veiligheid

© Grontmij

Bij Grontmij is er sterk gewerkt aan een betere arbeidsorganisatie. De krachtlijnen steunen op meer verantwoordelijkheid voor de teams, coaching en aan andere communicatiestijl. De resultaten zijn merkbaar op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Ook voor welzijn op het werk. 

Activity Based Working (ABW), de open space van de nieuwe generatie

Volgens het ABW-concept (Activity Based Working) worden werkplekken niet meer toegewezen aan personen, maar aan activiteiten. Hoe kunnen we deze open space van de nieuwe generatie in de praktijk brengen? Wat zijn de kritische factoren? Wij spraken met Myriam Pauwels, hoofd van de interne preventiedienst van ING Belgium, en Georges Volders, hoofd van de interne preventiedienst van AG Insurance, die dit concept op grote schaal toepasten in hun organisatie[1].