Artikel

Preventie op de werkvloer voor M/V

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus, we weten het allemaal: er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de risico’s op de werkvloer. Schoorvoetend heeft het ‘gender’-aspect zijn weg gevonden naar het debat rond de arbeidsomstandigheden. Maar toch blijven er nog hiaten bestaan.

De Y-benadering van Marc Heselmans

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk komt handen tekort om de Belgische bedrijven te inspecteren. Directeur-generaal Marc Heselmans denkt dat een alternatieve aanpak soelaas kan bieden. Hij haalt de managementtheorie van Douglas McGregor van onder het stof en past die toe op de Belgische bedrijven. 

Telewerken als reïntegratiemiddel

Telewerken kan in verschillende beroepen en bij uiteenlopende aandoeningen een nuttig instrument zijn om werknemers die als gevolg van gezondheidsklachten arbeidsongeschikt zijn, aan de slag te houden of weer aan het werk te helpen. In Nederland promoot het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid telewerk als middel om weer aan het werk te gaan.