Artikel

Organisatievernieuwing moet leiden tot ‘veiligere’ jobs

“Niet-technologische innovatie met aandacht voor betere werkomstandigheden leidt tot hogere productiveit bij bedrijven.” Dat zei Dr. Frank Pot van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie tijdens de Academische zitting ter ere van de tiende verjaardag van Prevent. Volgens hem moet in de toekomst dan ook niet enkel gezocht worden naar technologische vernieuwingen, maar ook naar nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, personeelsbeleid en het samenwerken van verschillende industrieën.

Afgezonderd werk: communicatie en alarm

Het ontstaan van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie in de jaren 1980 leidde tot nieuwe ontwikkelingen inzake afgezonderd werk. De technologische evolutie en de economische druk – waarbij steeds meer met onderaannemers werd gewerkt – resulteerden immers in een inkrimping van het personeelsbestand en in afgezonderde arbeidsposten, maar ook in een diversificatie van de taken die worden uitgevoerd in afgezonderde situaties. Het INRS (Frankrijk) publiceerde een studie over een aspect dat in dit verband zeer belangrijk is: de installatie van een doeltreffend communicatie- en alarmsysteem.

Preventie op de werkvloer voor M/V

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus, we weten het allemaal: er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de risico’s op de werkvloer. Schoorvoetend heeft het ‘gender’-aspect zijn weg gevonden naar het debat rond de arbeidsomstandigheden. Maar toch blijven er nog hiaten bestaan.

De Y-benadering van Marc Heselmans

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk komt handen tekort om de Belgische bedrijven te inspecteren. Directeur-generaal Marc Heselmans denkt dat een alternatieve aanpak soelaas kan bieden. Hij haalt de managementtheorie van Douglas McGregor van onder het stof en past die toe op de Belgische bedrijven. 

Telewerken als reïntegratiemiddel

Telewerken kan in verschillende beroepen en bij uiteenlopende aandoeningen een nuttig instrument zijn om werknemers die als gevolg van gezondheidsklachten arbeidsongeschikt zijn, aan de slag te houden of weer aan het werk te helpen. In Nederland promoot het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid telewerk als middel om weer aan het werk te gaan.