Artikel

Gezondheid en veiligheid op het werk en genderverschillen

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) publiceerde in november 2014 een overzicht van alle programma's, beleidslijnen en goede praktijkvoorbeelden binnen de bedrijven waarbij genderverschillen in aanmerking worden genomen bij de preventie van beroepsrisico's. Het rapport bevat zo'n twintig gedetailleerde beschrijvingen van initiatieven en zo'n veertig schetsen uit de verschillende lidstaten, maar het geeft ook aanbevelingen.

Meer mensen langer aan het werk in innovatieve arbeidsorganisaties?

Hoe kan innovatieve arbeidsorganisatie helpen om oudere en (chronisch) zieke werknemers (langer) aan het werk te houden?

Veiligheid doen leven door slimmer te organiseren

Steeds meer organisaties trachten zich slimmer te organiseren. Dit kan op basis van de principes van de 'innovatieve arbeidsorganisatie' (IAO). IAO betekent het herontwerpen van de bestaande organisatiestructuur, om zo te komen tot een meer wendbare organisatie met actievere jobs. Maar wat zijn mogelijke implicaties en effecten van 'het nieuwe organiseren' op het veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur van een organisatie?

Lieven Eeckelaert & Katrien Bruyninx, Prevent

Open space kantoren: een hele mondvol

Verduidelijking bij de terminologie die gehanteerd wordt over open space kantoren (landschapskantoren) en activity based working.

Aandachtspunten inrichting flexwerkplek

Een kwart van de werknemers is niet tevreden met de inrichting van hun flexibele werkomgeving. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek van Integron. Zij kunnen zowel thuis als op kantoor niet werken zoals ze dat zouden willen. Wie flexibele kantoren wil inrichten moet met heel wat zaken rekening houden.

Smartphones op het werk: een gesel of een zegen?

Technologie is een deel van ons dagelijkse leven. De toepassingsmogelijkheden van de informatica lijken onuitputtelijk. In de snel evoluerende wereld van informatietechnologie is de jongste jaren een opvallende groei van smartphones waarneembaar, ook als arbeidsmiddel. Studenten van de postacademische opleiding Preventieadviseur veiligheid niveau 1 aan de Antwerp Management School deden een onderzoek naar de effecten van smartphones op het welzijn van de gebruikers.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Rik Op de Beeck van Prevent, promotor van  een projectwerk uitgevoerd door Marc Hoppenbrouwers, Peter Mertens, Erik Mondelaers en Frank Weckx
 

Contactcenters uitgelicht

Contactcentermedewerkers hebben meer stress en voelen zich minder gemotiveerd dan de gemiddelde werknemer. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel en de Université de Liège in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een aantal aanbevelingen moeten het debat rond het welzijn in de contactcenters  of callcenters op gang brengen.

Met medewerking van Prof. Dr. Roland Pepermans, Work & Organizational Psychology, Vrije Universiteit Brussel
 

Traditionele werkplekken scoren best

In Nederland zijn de resultaten bekendgemaakt van het vierde Nationale Werkplekonderzoek. Uit dat onderzoek, dat gevoerd werd bij 900 werknemers uit de gezondheidszorg, overheid en zakelijke dienstverlening, blijkt dat de werknemers de voorkeur geven aan traditionele kantooromgevingen. 

Veilig onderhoud van de Brusselse metro: van bouwconcept tot doorgedreven personeelstrainingen

In 2007 opende de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) een gloednieuw metro- en busdepot in Anderlecht. Op de site ‘Jacques Brel’ worden dagelijks tot 100 metrowagons geparkeerd, onderhouden en hersteld. Al van bij de bouw van het nieuwe metrodepot werd rekening gehouden met het welzijn van het onderhoudspersoneel.

Veiligheid en welzijn in een ‘baan’ om de aarde

Eind november gaf ESA-astronaut Frank De Winne in het Europees parlement een lezing over veiligheid en welzijn bij ruimtereizen. Uit zijn relaas blijkt dat er in de ruimte nog meer aandacht besteed wordt aan veiligheid, fysiek en mentaal welzijn dan in andere jobs. Toch blijft ruimtevaart een hachelijke onderneming waarbij de austronauten blootgesteld worden aan enorme risico’s.