Artikel

Helft van de zelfstandigen vindt job werkbaar

Van de Vlaamse zelfstandigen vindt de helft (50,7%) zijn job werkbaar. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) driejaarlijks uitvoert.

 

België klaar om in te stemmen met conventie over horecapersoneel

De ministerraad heeft op 18 februari 2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd over de instemming met conventie nr. 172 van de Internationale Arbeidsorganisatie. 

België bekrachtigt Verdrag nr. 184

België heeft op 10 november het bekrachtigde document van Verdrag nr. 184 betreffende de veiligheid en gezondheid in de landbouwsector officieel overhandigd aan het Internationaal Arbeidsbureau (IAO) te Genève. 

Asociaal gedrag op het werk in de hand gewerkt door open spaces en smartphones

Volgens een peiling van Eleas, een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in psychosociale risico's op het werk, bevordert het werken in open spaces en het gebruik van smartphones het asociale gedrag binnen ondernemingen.

 

Opinie: 'Industrie 4.0': de vierde industriële revolutie

Onlangs verscheen in Engineeringnet Magazine een artikel over het 'Concept Center 4 Industries' van Siemens. Hun visie is onderdeel van een trend, die  bekend staat als 'Industrie 4.0'. Dit houdt kort gezegd een digitalisering in van industrieprocessen, waarbij alle apparaten en arbeidsprocessen onderling digitaal verbonden zijn en met elkaar communiceren. Door een slimme analyse van de verzamelde gegevens kan men efficiënter werken en zeer snel klantspecifieke producten afleveren. Het onderliggend netwerk dat hiervoor nodig is, noemt men het IoT - het Internet of Things. En dat IoT zit er ook in ons land aan te komen.

 

Edelhart Y. Kempeneers is geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde. Momenteel is hij medisch directeur van Vlaanderen en Brussel bij de externe preventiedienst SPMT-ARISTA.
 

 

Het registreren van (commerciële) telefoongesprekken: wat zijn de spelregels?

'Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden'. Wie telefonisch contact heeft met grote bedrijven, telemarketeers of wie telefonische bestellingen plaatst, heeft deze zin wellicht al vaker gehoord. Hoe ver mag je als bedrijf gaan in het opnemen van telefoongesprekken en waar ligt de grens met de bescherming van de privacy?

Ergonomie als bouwsteen van lean

Bij Caterpillar in Gosselies werd ergonomie geïntegreerd in de moderniseren van de assemblagelijnen en in de omschakeling van de werkorganisatie die in 2012 in gang is gezet. Prevent sprak met Laurent Vigneron, ergonoom in het bedrijf, over de toegevoegde waarde, maar ook over de grenzen van lean.

Aandachtspunten in een lean-organisatie

De brochure “Lean manufacturing: quelle place pour la santé et la sécurité au travail?” van het INRS (Frans nationaal instituut voor onderzoek en veiligheid) licht de verschillende lean-principes toe en vermeldt telkens de aandachtspunten in het kader van het welzijn op het werk.

Lean: welke uitdagingen voor de gezondheid op het werk?

Lean manufacturing is een werkorganisatiesysteem waarvan de principes een groot succes kennen, ook buiten de industriële sector. Iedereen is het erover eens dat lean tot betere economische prestaties leidt. Maar als we de impact ervan op de gezondheid van de werknemers meten, dan zijn de resultaten zeer uiteenlopend.

Arbeidsongeval tijdens opdracht in het buitenland

In een vonnis wijst de arbeidsrechtbank van Mons op de voorwaarden voor de erkenning van een arbeidsongeval tijdens de uitvoering van een opdracht in het buitenland. De criteria die men daarvoor in aanmerking moet nemen, zijn de (virtuele) uitoefening van het gezag van de werkgever en de uitvoering van de opdracht tijdens de volledige duur van het verblijf in het buitenland.