Artikel

Commentaar: 'Terreurdreiging versus werkgever, de tussenstand is 3 – 4'

Het uitmoorden van de bijna volledige Charlie Hebdo-redactie, de noodlottige gijzeling in Parijs, de vuurgevechten in Verviers en de aanhoudende terreurdreiging hebben bij veel mensen een diepe indruk nagelaten. De ministeriële uitspraak ‘dat er een aanslag zeker komt, en dat we alleen nog niet weten wanneer’ doet zelfs onze para’s de wenkbrauwen van fronsen. Advocaat Joris De Wortelaer over terrorisme en de arbeidswetgeving. 

 

Joris De Wortelaer (4 mei 1968) (Licentiaat Rechten, Bijzonder Licentiaat Sociaal Recht) was gedurende meer dan 20 jaar Human Resources Manager binnen de Belgische Banksector. Momenteel is hij advocaat aan de balie van Leuven, en assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

 

Eigen schuld dikke bult

Een vertroebelde arbeidsrelatie kan leiden tot vreemde gedachten. Frustraties, stress, onzekerheid, malversaties,… ze vormen soms de voedingsbodem voor minder fraaie gedachten bij werknemers. Wanneer dit beperkt blijft tot negatieve gedachten over de werkgever, is er geen probleem. De toestand wordt evenwel link wanneer de negatieve gevoelens ook effectief in daden worden omgezet. Wie doelbewust acties onderneemt om de werkgever te schaden, neemt echter een serieus risico. 

 

Gebaseerd op een artikel van Joris De Wortelaer, advocaat aan de balie te Leuven en assistent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

 

Agressie op het werk in opmars?

HR-dienstverlener Securex publiceerde recent de resultaten van een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Uit de cijfers van Securex blijkt dat vooral het gebruik van geweld op het werk in de lift zit.

PTSS ingrijpend, hardnekkig maar behandelbaar

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ziektebeeld dat kan optreden wanneer iemand slachtoffer of getuige is van traumatiserende gebeurtenissen. De feiten roepen een reactie op van intense angst, hulpeloosheid of afschuw.

Ongewenst gedrag op het werk: courant in de entertainmentsector

In Groot-Brittannië werd recent een onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag en discriminatie op het werk. Dit onderzoek gebeurde in de sector media, kunst en entertainment bij zo’n 4.000 werknemers. Tussen de deelnemers bevonden zich zowel bekende namen uit de showbizz als scenaristen en beginnende acteurs.

Geweld in ziekenhuizen

Geweld is een wijdverbreid fenomeen in de zorgsector. Cijfers zoals het rapport van het Franse observatorium voor geweld in de gezondheidssector (Observatoire National français des Violences en milieu de Santé - ONVS) tonen dit duidelijk aan. Preventiestrategieën zijn vereist om de problematiek te beheersen. UZ Brussel heeft een strategische aanpak uitgewerkt.

Inspectiecampagne rond psychosociale risico's in de horeca: 2/3 werkgevers niet in orde

De arbeidsinspectie (dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) heeft in 2012 een inspectiecampagne rond psychosociale risico’s gevoerd in de sector van de horeca. Dit initiatief maakte deel uit van een ruimere Europese campagne.

Werkt de pestwet: een evaluatie

Ter gelegenheid van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april, heeft minister van Werk Joëlle Milquet een evaluatierapport van de anti-pestwetgeving voorgesteld. Het rapport bevat ook verschillende suggesties om de pestwet bij te schaven.

ESENER: resultaten Europese enquête over veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voerde in het voorjaar van 2009 een enquête uit bij Europese bedrijven over de nieuwe en opkomende risico’s op het werk. De eerste resultaten geven onder andere een interessant beeld van stress in de ondernemingen en de manier waarop deze ermee omgaan.

Geweld op het werk in stijgende lijn

De Vlaamse werknemers worden almaar vaker geconfronteerd met lichamelijk geweld op de werkplaats. Ook ongewenst seksueel gedrag en pesterijen kennen een lichte toename. Dat blijkt uit de resultaten van de tweede werkbaarheidsmonitor.