Streaming als maatregel bij de coronadreiging

Met de dreiging van het coronavirus en de noodzaak tot vertraging van de besmettingen - flatting the curve - heeft Prevent al zijn cursussen op de opleidingslocatie in Leuven opgeschort. Dit tot aan de paasvakantie. Er wordt dan verder geëvalueerd over de mogelijke voortzetting of versoepeling van de maatregelen. 
 
Live videoverbinding
Om de opleidingskalender in de mate van het mogelijke te behouden, en de cursisten de mogelijkheid te beiden tijdig af te studeren, wordt gewerkt met video streaming. Met een live videoverbinding via het internet volgen de deelnemers aan de opleiding de docent in een virtueel klaslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie, vragen stellen en inspelen op reacties uit de groep.
 
Niet elke les is geschikt voor streaming. Interactieve lessen met oefeningen waarbij in groepjes gewerkt wordt, of workshops zijn minder evident. Ook hier wordt met creatieve oplossingen gewerkt.
 
De reacties van cursisten en ook de docenten zijn heel positief. We tellen volledige leslokalen, op enkele uitzonderingen na, van deelnemers die op het terrein moeten inspringen (zorgkundigen oa). 
 
Kalender
preventAcademy organiseert talrijke langlopende cursussen voor preventieadviseurs, veiligheidscoördinatoren en milieucoördinatoren. Raadpleeg de kalender www.prevent.be/kalender voor alle opleidingen.