preventFocus: Nachtarbeid en kanker

preventFocus november 2018
preventFocus magazine - november 2018 - Zowat 20% van de huidige beroepsbevolking doet ploegen- of nachtwerk in onze 24/7-maatschappij. Mensen zijn van nature uit dagdieren. Bij shiftwork is er een verhoogd risico op tal van aandoeningen zoals hart- en vaatziektes, diabetes en metabool syndroom. Een vraag die tegenwoordig ook vaak gesteld wordt, is: "Is er een link tussen het ontstaan van kanker en werken tijdens de nacht?"

In het artikel Nachtarbeid en kanker uit het novembernummer van preventFocus vindt u meer informatie over dit onderwerp.

preventFocus 
preventFocus is een maandelijks blad dat achtergrondinformatie verstrekt op een toegankelijke, praktische en gevarieerde manier: toelichting bij wetgeving, reportages, praktische artikels, besprekingen van studies, rapporten en onderzoeken, opiniestukjes, interviews, ... 
Meer info

Abonnees 
preventAssist- en preventEssentialsabonnees kunnen de artikelen online raadplegen. preventAssistabonnees ontvangen ook meteen een hardcopy van het magazine.