PreventAwards voor beste eindwerken

Op vrijdag 19 oktober 2018 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Eén van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de PreventAward die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator.

 

Vijf eindwerken werden bekroond:

Preventieadviseur Niveau 1
Philip Theuns, promotor Johan Lowette 
"Bepalen van het preventieniveau op niveau van de eenheden binnen LDPBW 05 van Defensie - De preventiemeter"
Preventieadviseur Niveau 2
Laura De Smedt, promotor Ingrid Caeyers 
"Risicoanalyse van een praktijklokaal van de opleiding tot kapper"
Milieucoördinatie niveau A
Wim Driessens, promotor Bart Gille 
"Windturbines, milieuhinder en MER– Belgische eenheid in verscheidenheid"
Milieucoördinatie niveau B
Patrick Nelissen, promotor Jan Dries 
"Optimalisatie waterhuishouding ANL Plastics"
Veiligheidscoördinatie
Eveline Dierynck 
"Coördinatiedossier Restauratie kasteel Ter Borcht Meulebeke"