Bekroning beste eindwerken - gouden giraf

Tijdens de uitreiking van de diploma's van Prevent-Academy van de afgestudeerden van het aademiejaar 2013-2014 werd de Gouden giraf uitgereikt, een prijs voor het beste en meest innovatieve eindwerk in zijn categorie. De benaming van de prijs wijst op het innovatieve karakter, het durven in vraag stellen van structuren en cultuur, als hefboom voor verandering, visie en leiderschap.

 

 

5 eindwerken werden bekroond; 1 in elke opleiding.
Het PDCA-model als kader voor risicobeheersing bij gebruik van ‘potentieel gevaarlijke producten’ binnen onderzoeksactiviteiten
Karla Dinne, Preventieadviseur Niveau 1

Aan de hand van twee spitsvondig uitgewerkte cases zorgde deze kandidate voor een daadwerkelijke bijdrage aan meer veiligheid op een niet alledaagse werkvloer, het WTCB.
Tijdens haar verdediging bewees zij een passionele interesse voor de functie van de preventieadviseur en durfde zonder omwegen de nodige beleidsaanbevelingen in kaart brengen, wat de jury bijzonder op prijs kon stellen.

Risicoanalyse van chemicaliënshop bij Panasonic Energy Belgium
Erik Driesen, Preventieadviseur Niveau 2

Dit eindwerk beschrijft de toepassing van de Sariermethode voor de update van de risicoanalyses van Panasonic Energy Belgium. Naat analyse en evaluatie behandelt het werk preventieve maatregelen die effectief gepland werden. Mooi neveneffect van de aanpak bleek de verhoogde openheid en betrokkenheid van medewerkers die voordien min of meer op een eiland hadden gewerkt.
De jury loofde de logische indeling en de structuur van het eindwerk en was sterk onder de indruk van de verdediging van het eindwerk. Het bleek een boeiend en samenhangend betoog waardoor het eindwerk tot leven kwam.

Opmaak van een gecombineerd EHS Managementsysteem
Annelies Bosman, Milieucoördinator A, via overgangsniveau

Het eindwerk beschrijft de elementen van het EHS Managementsysteem van de elektriciteitscentrale T-Power NV gebaseerd op een integratie van de gezamelijke vereisten van de ISO 14001 en OHSAS 18001 standaard. De focus van de studie ligt op het onderdeel milieu en de certificatie van ISO 14001 en de milieuaspectenanalyse.
De jury oordeelde dat Annelies het thema op een no-nonsense manier gebracht heeft, en helder en gestructureerd de milieaspectenanalyse en het register van wettelijke vereisten voorgesteld heeft. De resultaten zijn onmiddellijk bruikbaar voor het bedrijf.

Nieuwbouw ondergrondse parking
Dries Meulemans, Veiligheidscoördinator A

Dries is er in geslaagd om een zeer beknopt en overzichtelijk coördinatiedossier samen te stellen met een juridisch sluitend aanstellingsdocument, met gerichte risicoanalyses en daarbij horende duidelijk toegewezen maatregelen voor de tussenkomende partijen.
De jury was unaniem overtuigd van de sterk inzichtelijke en communicatieve competenties van deze jonge veiligheidscoördinator tijdens de verdediging.

Agressie op het werk. Opleiding omgaan met verbale agressie in de dienstensector
Stephanie Heurterre, Preventieadviseur psychosociale aspecten

Het actieonderzoek beschrijft het opzetten van en opleidingstraject in 2 dienstenchequebedrijven over hoe omgaan met verbale agressie. De auteur beschrijft het volledige opleidingstraject, waarbij de gekende en vertrouwde methodologie overboord wordt gegooid om nauwgezet aan te leunen bij de behoeften van het klant-bedrijf.
De jury bleek overtuigd door de bijzonder moedige en diepgaande analyse van het huidig opleidingstraject en de openheid waarmee het nieuwe traject werd benaderd en gerealiseerd. De aanpak is zeer realistisch en bijzonder goed onderbouwd en gedocumenteerd.

De andere genomineerden waren:
voor preventieadviseur niveau 1
- Yasmin Vandenbossche, Preventie binnen de geïntegreerde politie
- Annelies Vanderheyden, Semiconductor Process Safety

voor preventieadviseur niveau 2
- Christel Van Den Bosch, Intern verkeersplan

voor milieucoördinator
- Romain De Roef, Optimalisatie van afvalstromen

voor preventieadviseur psychosociale aspecten
- Charlotte Van Herzeele, Body&Soul in notariskantoor

Ook in het academiejaar 2014-2015 zijn de programma's preventieadviseur reeds van start gegaan. De opleidingskalender biedt permanent een overzicht van het opleidingsaanbod en de bijscholingen.