KMO-Portefeuille

Prevent NV is een geregistreerde dienstverlener voor opleiding (erkenningsnummerDV.O214764) en advies (erkenningsnummer DV.A214784) in het kader van de KMO-portefeuille. 

 

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid waarbij uw onderneming financiële steun krijgt voor de investering in opleiding en advies. De steun kan 30% of 40% bedragen afhankelijk van de grootte van de onderneming. Een kleine onderneming kan tot 40% steun genieten, een middelgrote tot 30%.

  • Een kleine onderneming is een zelfstandig bedrijf met < 50 werknemers én met een jaaromzet tot  € 10 miljoen of een balanstotaal tot € 10 miljoen.
  • Een middelgrote onderneming is een zelfstandig bedrijf < 250 werknemers én met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie is toegankelijk voor KMO’s uit de privésector die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. Ook beoefenaars van een vrij beroep kunnen hiervan genieten. 

 

Hoe de subsidie aanvragen en de betaling uitvoeren?

  • U registreert uw onderneming digitaal en eenmalig op het online platform van de KMO-portefeuille. Nadien verricht u via het platform uw aanvraag voor advies of een opleiding. Uit de lijst van dienstverleners selecteert u Prevent met onderstaande registratienummers:

o  Opleiding:DV.O214764

o  Advies: DV.A214784

Let op dat u uw aanvraag binnen 14 dagen na start van de opleiding/adviesverlening indient. Gebeurt dit later dan vervalt uw aanvraag. 

  • U stort een eigen bijdrage op de KMO-portefeuille rekening van de overheid, die het subsidiebedrag hieraan toevoegt.

  • U betaalt het factuur van Prevent online via het KMO-portefeuille platform.

 

Meer informatie

  • U kan de gebruiksinstructiesin detail nalezen op de site van VLAIO. U vindt er ook veel gestelde vragen en contactinformatie.

  • Prevent helpt u ook graag verder, tel 016 910 910 of customer [at] prevent [dot] be.