Zware sancties voor niet-naleving van anticoronamaatregelen

Werkgevers die zich niet houden aan de maatregelen van de regering om het coronavirus te bestrijden, riskeren zware sancties.

Naleving van de regels
“De maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist, zijn van openbare orde en moeten worden nageleefd door eenieder die zich op Belgisch grondgebied bevindt. De politiediensten en de overheden van bestuurlijke politie hebben als opdracht toe te zien op de naleving van de maatregelen van de regering”, benadrukt de FOD WASO op zijn site.
Ook wordt aangegeven met welke diensten contact moet worden opgenomen (in de aangegeven volgorde) door werknemers die van mening zijn dat hun werkgever zich niet aan deze regels houdt:
  1. de werkgever en/of de hiërarchische lijn (direct leidinggevende);
  2. de leden van het comité preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid de syndicale  delegatie);
  3. de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
  4. de bevoegde regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk;
  5. de lokale politiediensten.
7 bedrijven gesloten
Op 27 maart 2020 publiceerde Belga een persbericht, dat werd opgepikt door alle dagbladen van het land, waarin stond dat zeven bedrijven al waren gesloten door de arbeidsinspectie wegens de niet-naleving van de maatregelen voor werknemers. Tussen 23 en 25 maart kreeg de arbeidsinspectie 176 klachten binnen over deze maatregelen. Volgens dezelfde bron hebben de inspecteurs 245 bedrijven telefonisch gecontroleerd aan de hand van een checklist en gingen ze langs bij 96 bedrijven. In totaal werden 84 inbreuken vastgesteld. 77 bedrijven kregen een waarschuwing en gaan de deuren moeten sluiten als er een nieuwe klacht binnenkomt.
De bedrijven kregen een termijn opgelegd waarin ze de nodige maatregelen moesten nemen. Zeven bedrijven werden gesloten omdat de inspectie vaststelde dat er geen enkele maatregel gevolgd werd.
 
Bronnen: FOD WASO, Belga
: preventMail 13/2020