Ygeia in Kallikratis

Prevent was partner in een Europees onderzoeksproject dat de effecten onderzoekt van het grootschalige herstructureringsproject van de lokale overheden in Griekenland Kallikratis op de gezondheid van de werknemers.

De partners in het project (2010-2011) voerden bij de betrokken werknemers een enquête uit naar de gevolgen van de herstructurering op de gezondheid. De resultaten van de enquête en de aanbevelingen aan de betrokken stakeholders in het herstructureringsproces zijn opgenomen in een onderzoeksrapport.

Het project werd geleid door de Griekse organisatie ELINYAE; Prevent en het Finse FIOH werkten mee als partner.